SAMSUN, BÖLGELER ARA..
Sn. Başkanım Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu üyelerim Kooperatiflerimizin değ..
Devamı 

Açık Eczane

Kapalı Eczane

Nöbetçi Eczane
Tarihçe

Mersin’de eczacılığın örgütlenmesi 1970 lerde başlar. TEB yasasının çıktığı 1956 yılından beri 4. Bölge Adana Eczacı Odasına bağlı olan Mersin’in 1969-70 yıllarında Oda Temsilcisi Ecz. İsmet Ağırtan’dır. Yerel sorunlarını görüşmek ve kararlar almak için ya bir otelde veya mekanı en uygun olan Ülkü Eczanesinde toplanılmakta ve katılımın 9 eczacıyı bulunca çoğunluk var diye kabul edilmektedir. Artık Mersin temsilcisi bu toplantılarda seçilmekte ve yetki belgesi yollanması için Adana Eczacı Odasına bilgi vermektedir. Oylamayla seçilen ilk temsilci Ecz. H.Yılmaz Manav’dır. Kendisi birkaç yıl sonra (1976 yılında) Adana Eczacı Odası Kongresinde Büyük Kongre Delegesi seçilir.

O yıllarda merkezi İstanbul’da olan Türk Eczacılar Birliğinin 1976 Büyük Kongresi Mersin eczacılığında bir dönüm noktasıdır. Bu kongrede Mersin’de bir eczacı odası kurulması kararı çıkmış ve Kurucu Heyet Başkanı olarak Ecz. H.Yılmaz Manav görevli/yetkili kılınmıştır. O sırada temsilci olan Manav’ın yardımcıları da gene seçimle belirlenen Ecz. Muharrem Maraloğlu ve Ecz. Gülsen Gönen’dir. Bu heyete Tarsus’lu eczacılardan rahmetli Ecz. Ahmet Yüksel Uras da dahil edilir ve odanın ilk kongresi 17 Şubat 1977 tarihinde o yılların en görkemli ve teknik donanımlı salonu olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda gerçekleşir. Bu kongreye ilin en yaşlı eczacısı olan 92 yaşındaki Ecz. Suphi Haşim Kınoğlu’nun da katılımı sağlanır. Zamanın TEB başkanı da bu kongreyi katılımıyla onurlandırır.

MERSİN’İN İLK ECZANELERİ 

Yakın zamana kadar adı İçel olan Mersin ilinin merkezi 1932 yılına kadar Silifke idi. Dolayısıyla ilk eczane de 1923 yılında daha büyük ve gelişmiş olan il merkezi Silifke’de açılmıştır.

Ecz. Adnan Bayer (Mustafa Adnan Bey) 1888 yılında Selanik Dedeağaç’ta doğmuş, iyi eğitim almış, kişilik olarak son derece disiplinli bir Osmanlı aydınıdır. Gümrük müfettişi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu Mısır ve Arabistan’da geçer. İstanbul’da Eczacı Mektebini bitirince ailesinin yanına giderek Mekke’de eczane açar.

Şerif Hüseyin’in Osmanlı’ya isyanı sırasında tutuklanıp hapse atılır. Bir arkadaşının yardımıyla hapisten kaçar ve ne evine ne de eczanesine uğramadan Filistin’e gider. Zira oralarda Osmanlı Toprağıdır. Oradan bir gemi ile önce Rodos’a sonra da Anadolu’ya geçer. Mekke’deki 7 yıl süren eczacılığı sona erer. Mekke’de eczacılığı sırasında ilaçları İngiltere’den gelmektedir. Son gelen ürünlerin de tutarı 20.000 İngiliz lirasıdır (yaklaşık 60.000 TL). Savaş bittikten sonra bıraktığı mal varlığını ister ama alamaz.

Cumhuriyetçi Ecz. Adnan Bey’in Türkiye’de eczane açmak için seçtiği yer, o zamanlar il merkezi olan Silifke’dir. Eczane açılış tarihi 17 Ekim 1923 tür. Adı  Cumhuriyet’tir ve 12 gün sonra Cumhuriyet ilan edilecektir. Silifke’de evlenir ve dört çocuğu olur.

Ecz. Adnan Bayer, halen tevatür halinde ifade edilmekte olan örnek bir iş disiplini ve ciddiyetiyle 1961 yılına kadar eczanesinin başındadır. O tarihte vefat edince eczanesi bir süre ailesi adına mesul müdüre işlettirilir. Hatta ünlü hocalarımızdan Prof.Dr. Atilla Hıncal da 1963 yılında bir süre mesul müdürlük yapar bu ünlü eczanede.

 Ecz. Adnan bey Silifke için bir semboldür ve Ata’mızın Silifke’ye her gelişinde İl Valisi ile birlikte onun yakınında,heyetinde ve sofrasındadır.

1933 yılında Atatürk’ün talimatıyla il merkezi olan Mersin ise, 1830’lardaki sivrisinekli köy görünümünden yavaş yavaş sıyrılmakta ve gelişmektedir. Burada ilk eczane Ali Bey adında bir eczacı tarafından 1924 veya 1925 yılında açılır. Ancak Ali Beyin hem sağlığı pek iyi değildir hemde ekonomik sıkıntılar çekmektedir. 1926 yılında gelindiğinde bu eczanenin Ecz. Suphi Haşim Kınoğlu (Eczacı Kıllızade Suphi Haşim bey)’na devredildiğini görüyoruz. Suphi Haşim Bey, aslen Kilis’lidir ve bir Osmanlı subayının çocuğu olarak 1885 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Eczacı Mektebinden mezun olduktan sonra babasının görev yaptığı ve o tarihte bir yurt toprağı olan Halep’e döner. Fakat ortamı pek beğenmeyerek Almanya’ya gidip orada 9 yıl eczacılık yapar.

Almanya dönüşü 1926 yılında eczane açmak için Mersin’i seçer. Sağlık ve ödeme sıkıntıları içinde olan Ecz. Ali Beyin Uray caddesindeki Sıhhat Eczanesini devralır. Unutmamak gerekir ki bu tarihte henüz Mersin’de bir hastane bile yoktur. Sonradan adını Sağlık Eczanesi’ne dönüştüren Ecz. Suphi Haşim Bey, eczanesini 1969 yılına kadar işletir. O tarihte yaşı 84 tür ve mesleği terk etmiştir. Fakat sağlıklı bünyesi onun  1983 yılında 98 yaşına kadar yaşamasına imkan verir. Mersin Eczacı Odasının Kurucu başkanı olan ve halen mesleğini sürdüren Ecz. H. Yılmaz Manav, 1963 yılında onun yanında ilk stajını yapmıştır.

Mersin’de ikinci eczane olarak bilinen aslen Kıbrıslı olan Ecz. İrfan Tankut’un İstikamet Eczanesi Gümrük Meydanında 1930 da açılmıştır. Üçüncü eczane ise gene aynı yıllarda Avcı Tevfik adıyla tanınan Ecz. Tevfik Göktuna’nın Halk Eczanesi’dir.

Mersin’in çok renkli ve ünlü bir başka eczacısı da VETEM Eczanesini açan Ecz. Ali Vetem’dir. Kendisi Veteriner-Eczacı olduğu için soyadı kanunu çıkınca soyadını iki mesleğinin ilk hecelerinin birleştirilmesinden almıştır: Veterinerin ver’i ile emgen = eczacının em’i.

Mersin’in ilk ecza deposu da 1930’larda Gümrük Meydanında faaliyetini sürdüren “Asaf Ecza Deposu” dur.

Anımsanan ilk eczacı Kalfası ise aslen İskenderun’lu olan İskender (Aleksandr) Efendidir.

Mübadele öncesine ait kesin bilgiler olmamakla birlikte 1920’lerin başında Mut’ta eczacı Todori (muhtemelen Teodor) Efendiden anılar anlatılır.

Eczane sayısını sınırlayan yasanın kalkmasıyla Mersin’de beşinci eczaneyi Mersin’in ilk eczacısı Suphi Haşim Beyin gelini Ecz. Nevin Kınoğlu açmıştır.

Altıncı eczane ise maalesef Mersin’in ilk muvazaalı eczanesidir: İsmet Eczanesi. Yer, o yılların parlak ticari bölgesi Gümrük Meydanıdır. Ecz. İsmet Çağlayan, sermayedar İsmet Okaner ile muvazaaya girmiştir. Sonradan tek başına eczanenin sahibi olan Ecz. İsmet Çağlayan 1990’larda vefatına kadar majistral ilaçlarla ünlenerek sürdürmüştür.

Mersin’de daha 1963 yılında 10 olan eczane sayısı 1970 de 17 yi bulmuştur. Bugün ise 271 civarındadır. İl genelinde bu sayı 500 dür.

TARSUS’TA İLK ECZANELER*

1900 yılları civarında Tarsus’ta aşağıdaki üç eczacının faaliyet gösterdiği saptanmıştır:

Ecz. N. Zehil
Ecz. K. Hamparsunyan
Ecz. L. Konstantinidis

27 Aralık 1920 de Tarsus’un düşman işgalinden kurtulmasından sonra bu üç eczacının eczaneleri bir süre daha açık kalmış ancak daha sonra kapanmıştır.

Bu üç eczanenin yanı sıra Tarsus’un ilk Müslüman Türk eczacısı Ecz. Mehmet Hüsyar Tanrısever Şükran Eczanesini açmıştır. 1878 yılında İstanbul’da doğan M. H. Tanrısever liseyi Almanya’da okuduktan sonra 1900 yılında İstanbul Eczacı Mektebini bitirmiştir.

Ecz. Tanrısever’den sonra aşağıdaki eczaneler açılmıştır.

1887’de Tarsus’ta doğan ve 1908 de İstanbul Eczacı Mektebini bitiren Ecz. Hüseyin Sabri Aydın tarafından açılan Hilal Eczanesi

1889’da İstanbul’da doğan ve 1908 yılında İstanbul Eczacı Mektebini bitiren Ecz. Siyami Uğur tarafından açılan Hayat Eczanesi

Hayat Eczanesi 1941 yılında Ecz. Salih Mithat Sucugil devralmış ve adını Yeni Eczane olarak değiştirmiştir. Salih Mithat Sucugil 1889’da Şam’da doğmuş ve Şam tıbbiyede Eczacılık sınıfından mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Dersaadet Darülfununu Tıp Fakültesi Eczacı İcazetnamesi alarak mesleğini yapmaya başlamıştır. 1966 yılında vefat edince oğlu Hakkı Sucugil eczaneyi bir mesul müdür ile 5 yıl devam ettirmiş sonra kapatmıştır.

1950-1960 yılları arasında Tarsus’ta aşağıdaki eczaneler açılmıştır:

İstanbul Eczanesi : Ecz. Ahmet Eren
Güven Eczanesi : Ecz. Kutluay Fatma Borhan
Tarsus Eczanesi : Ecz. Fikret Oğuzcan
Halk Eczanesi : Ecz. Seniha Ersen

Bugün bu eczanelerin hepsi kapanmıştır.

* D.Üvey ve A.N.Gökçe tarafından II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri – 23-26 Mayıs 2001 – Tarsus’ta sunulan bildiriden özetlenmiştir.

TEB 25. BÖLGE MERSİN ECZACI ODASI 
 
Kurucu Heyeti
Başkan  Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV
Üye  Ecz. Gülsel GÖNEN
Üye  Ecz. Muharrem MERALOĞLU
Üye  Ecz. Gülseren PEHLİVANOĞLU
Üye  Ecz. Ahmet Yüksel URAS
 
17 Şubat 1977 Kongre Sonrası İlk Yönetim Kurulu
Başkan Ecz. Ahmet Yüksel URAS
Genel Sekreter Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV
Üye Ecz. Sebahattin ARIKAN
Üye Ecz. Ömer Yüce OĞUZCAN
Üye Ecz. Oktay ÖZBAŞOĞLU
   
   
1977 - 1979
Başkan Ecz. Sebahattin ARIKAN  1979 Nisan Ayında İstifa Etmiştir Yerine Ecz. Hüseyin Yılmaz Manav 
Genel Sekreter Ecz. Yücel İNAL
Sayman Ecz. Turan ERTÜRK
Üye Ecz. Nurettin TAŞ
Üye Ecz. Osman DUMLUPINAR
 
1979 - 1981 ( 1980 İhtilali nedeniyle 1981 de yapılması gereken seçimler 23 09 1982 de yapılmıştır )
Başkan Ecz. Yücel İNAL
Genel Sekreter Ecz. Selçuk KALKAN
Sayman Ecz. İsa SEZER
Üye Ecz. Ali ÖNSAY
Üye Ecz. Gülseren PEHLİVANOĞLU
   
1981 - 1983
Başkan Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV 23 Eylül 1982'ye kadar
Genel Sekreter Ecz. Mehmet YILMAZ
Sayman Ecz. Kerim ZEYBEK
Üye Ecz. İsa SEZER
Üye Ecz. Yücel İNAL
 
1983 - 1985   16 12 1980 Tarihinde Seçim Olmuştur
Başkan  Ecz. Mehmet YILMAZ
Genel Sekreter Ecz. Aziz Erdal ADEMOĞLU
Sayman Ecz. Nurettin TAŞ
Üye Ecz. Ersen SANDAL
Üye Ecz. Mehmet Cihan CERRAHOĞLU
 
1985 - 1987
Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ
II. Başkan Ecz. Nejat ORHAN
Genel Sekreter Ecz. Nurettin TAŞ
Üye Ecz.Ersen SANDAL
Üye Ecz. Mehmet Cihan CERRAHOĞLU
Üye Ecz. Celal MEYDAN
 
1987 - 1989
Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ
Genel Sekreter Ecz. Aziz Erdal ADEMOĞLU
Sayman Ecz. Nurettin TAŞ
Üye Ecz. Ersen SANDAL
Üye Ecz. Mehmet Cihan CERRAHOĞLU
Üye Ecz. Nejat ORHAN
Üye Ecz. Celal MEYDAN
Genel Sekreter Ecz. Sevinç ERDİL
Sayman Ecz. Mahmut YÜRÜK
Üye Ecz. Mehmet KANSU
Üye Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV
Üye Ecz. Mehmet YILMAZ
Üye Ecz. Ersen SANDAL
 
Son Üç Üyenin İstifasından dolayı 09 10 ARALIK tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul görev taksimi
Başkan Ecz. Ali İhsan BOZKURT
II. Başkan Ecz. Sevinç ERDİL
Genel Sekreter Ecz. Mehmet KANSU    İstifa nedeni ile ecz. Neslihan USLU
Sayman Ecz. Mahmut YÜRÜK
Üye Ecz. Saadet ŞEMİS
Üye Ecz. Kaan Naci KARADAĞ
Üye Ecz. Mehemet Celal TARIM İstifa nedeni ile Ecz.Ali Rıza ŞENLİ
 
1991 - 1993
Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ
Genel Sekreter Ecz. Orgül ALANYA
Sayman Ecz. Hüseyin ÇETİN
Üye Ecz. Aytekin KÖSEL
Üye Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN
Üye Ecz. Sevinç ERDİL         İstifa nedni ile Ecz. Ali Rıza Şenli
Üye Ecz. Ali İhsan BOZKURT
 
1993 - 1995
Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ
Genel Sekreter Ecz. Orgül ALANYA
Sayman Ecz. Mehmet Emin İNAL
Üye Ecz. Tarkan BİR
Üye Ecz. Salih ÖZGÜN
Üye Ecz. Atila Göçmen
Üye Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN
 
1995 - 1997
Başkan Ecz. Orgül ALANYA istifa nedeni ile Ecz. Tuğrul TOL
Genel Sekreter Ecz. Abdıullah ÖZYİĞİT
Sayman Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN  İstifa nedeni ile Ecz. Zehra ÖZYİĞİT
Üye Ecz. Deniz DOĞAN
Üye Ecz. Tuğrul TOL
Üye Ecz. Mehmet Celal TARIM  İstifa nedeni ile Ecz. Zeki DÜZGÜN
Üye Ecz. Nejat TURAN
Üye Ecz. İmam Hüseyin ŞEN İstifa nedeni ile Ecz. Orgül ALANYA
 
1997 - 1999
Başkan Ecz. Tuğrul TOL Başkanlıktan istifa etmiştir Ecz. Feriha KARACA
Genel Sekreter Ecz. Deniz DOĞAN İstifa nedeni ile Ecz. Tekin ŞEN
Sayman Ecz. Hatice Gül ERKENCİ İstifa nedeni ile Ecz. Birsen ODUNCU
Üye Ecz.Cenap ÜNEL
Üye Ecz. Feriha KARACA
Genel Sekreter Ecz. Reşit TOK
Üye Ecz. Abdullah ÖZYİĞİT
 
1999 - 2001
Başkan  Ecz. Nejat ORHAN
Genel Sekreter Ecz. Çağatay ÇAKAR
Sayman Ecz. Nejat TURAN
Üye Ecz. Merih ÇETİN
Üye Ecz. Feride OCAK
Üye Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Üye Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN
 
2001 - 2003
Başkan  Ecz. Nejat ORHAN
Genel Sekreter Ecz. Çağatay ÇAKAR
Sayman Ecz. Nejat TURAN
Üye Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Üye Ecz. Aytekin SARPKAYA
Üye Ecz. Meltem ÖKSÜZOĞLU
Üye Ecz. Ecehan BABACAN
 
2003 - 2005
Başkan Ecz. Çağatay ÇAKAR
Genel Sekreter Ecz. Nejat TURAN
Sayman Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Üye Ecz. Umut ÖZKUL
Üye Ecz. Filiz DERKUŞ KAPLANCIK
Üye Ecz. Mustafa Muhammet GÜLTAK
Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI
 
2005 - 2007
Başkan Ecz. Çağatay ÇAKAR TEB Yön. Kur. Üyesi Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Sayman Ecz. Nejat TURAN
Genel Sekreter Ecz. Umut ÖZKUL
Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI
Üye Ecz. Emine Filiz SANCAR
Üye Ecz. Murat ÇEVİRME
Üye Ecz. Ahu GÖK
 
2007 - 2009
Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Genel Sekreter Ecz. Umut ÖZKUL
Sayman Ecz. Hüseyin OĞUZ
Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI
Üye Ecz. Murat GÜLFİDAN
Üye Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR
Üye Uzm. Ecz. Beybin YİĞİT
 

2009 - 2011

Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Genel Sekreter Ecz. Umut ÖZKUL (Mart 2010 tarihine kadar)
Genel Sekreter Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR (31.03.2010 tarihinden itibaren)
Sayman Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL
Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI
Üye Uzm. Ecz. Beybin YİĞİT    
Üye Ecz. Diler MADENOĞLU
Üye Ecz. Erhun KOÇ (Mart 2010 tarihinden itibaren)
 

2011 - 2013

Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Genel Sekreter Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR
Sayman Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL
Üye Ecz. Diler MADENOĞLU
Üye Ecz. Rüya DEMİRHAN   
Üye Ecz. Ömer Birtan ÜRÜN
Üye Ecz. Sıtkı Saltuk ZİREK
 

2013 -

Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK
Genel Sekreter Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL 
Sayman Ecz. Eser PEKDAĞ 
Üye Ecz. Pınar ÜNVAN
Üye Ecz. Ömer Birtan ÜRÜN
Üye Ecz. Ayşe GÖRKEM ÖZAYDIN
Üye Ecz. İlker Erdem MEYDANCI
 
MERKEZ / ÇAĞDAŞ ECZANESİ..
MERKEZ / İYİOĞLU ECZANESİ..
MERKEZ / CANAN ECZANESİ..
MERKEZ / KANSU ECZANESİ..
MERKEZ / KÖPRÜLÜ ECZANESİ..
MERKEZ / DERKUŞ ECZANESİ..
MERKEZ / TÖMÜK ECZANESİ..
MERKEZ / BATUR AY ECZANESİ..
MERKEZ / HİKMET ECZANESİ..
CAPTCHA image
MERSİN-10.000 TL Üzeri Tevzi Sırası
1 - ESİN ECZANESİ
2 - TARKAN BİR ECZANESİ
3 - ATAMER ECZANESİ
4 - TAYLAN ECZANESİ
5 - ÇAĞDAŞKENT ECZANESİ
TARSUS-10.000 TL Üzeri Tevzi Sırası
1 - GÜLŞAH ECZANESİ
2 - ÖNDER GÜNER ECZANESİ
3 - DİKMEN ECZANESİ
ECZ. ÖZGE SOLDAN, "SAĞLIK" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK SİLİFKE İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. YUNUS ORAN, "HAYRİ BEY" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TOROSLAR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ÖMER DUDAKLI "ÖMER DUDAKLI" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK ERDEMLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. BARIŞ DOĞMAZ "YENİ ŞİFA" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK GÜLNAR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ABDURRAHMAN ŞEREF GÖKALP "BOTAN" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK AKDENİZ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ALİ TANSEL YILDIZ, "ŞENGÜL" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TOROSLAR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. KAMİL ABAY, "ABAY" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK MEZİTLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. HAKAN ABDULLAH EVGİN, "SOLİ" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK MEZİTLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ECZ. AYŞE GÖRKEM ÖZAYDIN İLE ECZ. ŞADİ ÖZAYDIN'IN MİNİK KIZLARI ASYA DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN ASYA BEBEK...

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYEMİZ ECZ. YAĞMUR ERTEK KAYA'NIN MİNİK KIZI DEFNE DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN DEFNE BEBEK..

ECZ. MAHMUT CEMALOĞLU "CEMALOĞLU" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK AKDENİZ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. SERHAT EKTİREN "MERSİN PLUS" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK YENİŞEHİR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ZEYNEL ABİDİN ÖZDEMİR "ZEYNEL" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK ERDEMLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. CEYDA GÜNEY, "CEYDA" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK ERDEMLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. FATMA TUĞÇE BOZ DİNGİL, "TATLIDİL" İSİMLİ ECZANEYİ DEVİR ALARAK TOROSLAR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. KAMER MUT ARI'NIN MİNİK OĞLU DEMİR DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN DEMİR BEBEK..

ECZ. SELAHATTİN YURTOĞLU "YURTOĞLU" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TARSUS İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. YASİN SELAM , "LİMON" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK AKDENİZ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. GÜLÇİN DEMİR'İN MİNİK OĞLU KUZEY DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN KUZEY BEBEK..

ECZ. ÖZGE GÜLDALI DUTLU İLE ECZ. ÇAĞDAŞ DUTLU'NUN MİNİK KIZLARI ELVİN MİLA DÜNAYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN ELVİN MİLA BEBEK..

ECZ. MAHİR NERGİZ, "NERGİZ" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK ERDEMLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. VELİ GÜBÜR, "VELİ GÜBÜR" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK AKDENİZ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ABDULLAH ASLANTAŞ, "VİTAMİN" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK YENİŞEHİR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. DEMET ÜNSAL'IN MİNİK OĞLU MESUT DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN MESUT BEBEK..

ECZ. BENAN SAYDAN "BENAN SAYDAN" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK MEZİTLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. HEKİM ZENHAR GÖÇER "HEKİM" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TOROSLAR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ADEM OYAL "OYAL" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TARSUS İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. HASAN SERKAN KAN "KAN" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK ERDEMLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ÖNDER YILMAZ "ÖNDER" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK MEZİTLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. MUSA ÇELİK "BEYAZ" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TOROSLAR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR. ..

ECZ. MERVE BEYAZATEŞ "MERVE CAN" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK YENİŞEHİR İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. GÜLŞAH TIKIR "YENİ ESER" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TARSUS İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. KEMAL OĞUZ'UN MİNİK OĞLU ARDA BEBEK DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞGELDİN ARDA BEBEK..

ECZ. KEMAL ÜNAL VE ECZ. AYŞE YÜCE ÜNAL'IN MİNİK OĞULLARI KEMAL ATA DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN KEMAL ATA BEBEK..

ECZ. MUSTAFA HASBAY'IN MİNİK KIZI NİL ROZA BEBEK DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN NİL ROZA BEBEK..

ECZ. CEMİL OKTAY ASLAN "TAŞELİ" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK YENİŞEHİR İLÇESİNDE FALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ALİ DÜZGÜN 'ÜN MİNİK OĞLU LEVENT BEBEK DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN LEVENT BEBEK..

ECZ. R. NİDA YURTSEVER "NİDA" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TARSUS İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. GAMZE KURT "KIZKALESİ" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK ERDEMLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR..

ECZ. AYŞE SAYAR, "SAYAR" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK TARSUS İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. ESİN BUDAKOĞLU METİN İLE ECZ. AHMET NADİR METİN'İN MİNİK OĞULLARI DENİZ BEBEK DÜNYA'YA MERHABA DEMİŞTİR. HOŞ GELDİN DENİZ BEBEK ..

ECZ. AHMET ALMAS "ÇINAR" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK MEZİTLİ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...

ECZ. SEYİT GEYİK "MERTCAN" İSİMLİ ECZANEYİ AÇARAK AKDENİZ İLÇEMİZDE FAALİYETİNE BAŞLAMIŞTIR...