MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN 2018 YILI ÜYE AİDATLARI HAKKINDA

2018 YILI ÜYE AİDATLARI HAKKINDA

      TEB ve TEB Yardımlaşma Sandığı'nın Odamıza göndermiş olduğu yazılarda, Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2018 - 30.06.2018 dönemi için 0,108550 olarak belirlendiği bildirilmiştir.

        Buna göre 2018 yılına ait Oda, TEB ve TEB Yardımlaşma Sandığı aidatları aşağıda sunulmuştur.

      Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55. maddesinin b fıkrası gereği Oda yıllık aidatlarının en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar  ödenmesi gerekmektedir.

        Bilgilerinize sunulur. 

      

12.01.2018 - Okunma Sayısı : 883