MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

         MTSO'nun Odamıza göndermiş olduğu yazıda;

         6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesi ile Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince Bakanlık Makamının oluru ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne Mersin’de 3 yıl süre ile bilirkişilik temel eğitim izni verildiği, eğitimlerin TOBB ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında yapılan işbirliğine istinaden TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olduğu;

         Söz konusu izin kapsamında, 25-26-27-28 Ocak 2018 tarihlerinde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle, Mersin TSO eğitim salonlarında Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenleneceği bildirilmiştir.

         Eğitim hakkındaki ayrıntılı bilgi için http://www.mtso.org.tr/tr/a/bilirkisilik

         Bilgilerinize sunarız.

08.01.2018 - Okunma Sayısı : 635