MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN HABER YENİLENMİŞTİR!! SGK ADANA SSGM MÜDÜRLÜĞÜNDEN - YAZILI UYARI VE PARA CEZALARINDA YAPILACAK İTİRAZ İŞLEMLERİ HAKKINDA!!

Haber Yenilenmiştir!! SGK ADANA SSGM MÜDÜRLÜĞÜNDEN - YAZILI UYARI VE PARA CEZALARINDA YAPILACAK İTİRAZ İŞLEMLERİ HAKKINDA!!

            SGK Adana SSGM Müdürlüğü'nün "Yazılı uyarı ve para cezalarında"  yapılacak itiraz işlemleri hakkında Odamıza göndermiş olduğu yazıda;

            SGK Protokolünün "5.2. Savunma" başlıklı maddesinde "Sözleşme feshi uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazlar EK-7'de yer alan "Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar" doğrultusunda değerlendirilir." aynı protokolün İtiraz başlığı 4. Maddesinin 2. Bendinde "Eczane tarafından, tebligatın eczaneye ulaşmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde işlemin "Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz Değerlendirme Komisyonu" tarafından değerlendirilmesi için yazılı olarak itirazda bulunabilir." denildiğinden;

            Eczanelerin kuruma gerekli itirazlarının dilekçe ile yapılması gerektiği bildirilmişti. Dilekçe örneği revize edilmiş olup, Ekte tarafınıza sunulmuştur.

            Bilgilerinize sunarız.

           

            İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

24.10.2017 - Okunma Sayısı : 1257