MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN ÖNEMLİ!! TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİNİN TAMAMLANMASI VE TESLİMİ HAKKINDA

ÖNEMLİ!! TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİNİN TAMAMLANMASI VE TESLİMİ HAKKINDA

        Değerli meslektaşlarımız;

        Bilindiği üzere TEB ile SGK arasında İlaç Temin ve Medikal Malzeme Temin Sözleşmesi 3 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmış olup, sözleşmelerin Kuruma teslim tarihi 30.06.2017'ye kadar uzatılmıştır. Bu süre zarfında medikal malzemelerle ilgili protokol ve eki belgelerde yaşanan tereddütler giderilmiş olup;

Sözleşme yapmak için gerekli belgeler;

1- Sözleşme eki belgelerden EK-6/2'nin alt kısmına  “KULLANICI ADI VE PAROLAMI KAPALI ZARF İÇERİSİNDE TESLİM ALDIM.” ibaresinin yazılması ve Eczacı tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 2- EK-6/2 de bulunan Eczane Tanımlayıcı No kısmına TITUBB'den alınan eczanenin tekil tanımlayıcı numarasının yazılması gerekmektedir. (Daha önce EK-6/2'yi doldurup Odamıza teslim eden meslektaşlarımızdan TITUBB kaydı olanların numarası Odamız tarafından temin edilmiş olup ilgili forma yazılmıştır. TITUBB kaydı olmayan meslektaşlarımızın tekil tanımlayıcı numaralarını Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.) Tekil tanımlayıcı numarasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  https://titubb.titck.gov.tr/Forms/FirmaListe.aspx

 3-  Eczane mesul müdürü tarafında imzalanmış eczane taahhütnamesi       (EK-6/3)

 4-  Eczane mesul müdürüne ait Adli sicil kayıt belgesi (E-devlet üzerinden alınacaklar kabul edilecektir.)

 5- İmza beyannamesi, kimlik belgesi ve Eczane ruhsatnamelerinin birer fotokopisi

         SGK Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmesine yazılacak Sözleşme başlangıç tarihi için, eğer Eczacımız Odamıza teslim edip sözleşme Odamız tarafından teslim edilecekse 01/07/2017 tarihi atılacak; eğer Eczacımız bizzat kendisi teslim edecekse Kuruma sözleşmeyi teslim ettiği tarih yazılacaktır.

        Yukarıda bahsi geçen EK-6/2 formu üzerine eklenecek ibare için Merkez İlçelerde bulunan meslektaşlarımızın Odamıza, diğer ilçelerde bulunan meslektaşlarımızın ilçe temsilciliklerine 21.06.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kaşe ile şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

       Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

12.06.2017 - Okunma Sayısı : 1724