MERSİN ECZACI ODASI TEB'DEN PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ HAKKINDA;

PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ HAKKINDA;

            Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem Deontoloji Komisyonu çalışmaları kapsamında "Network Marketing" adı ile bilinen, Piramit satış sistemi gündeme alınmıştır. Sağlık ürünleri, dermokozmetikler, gıda takviyeleri gibi eczanelerde eczacı danışmanlığında satılması gereken ürünlerin piramit satış yöntemi ile satılması, eczacı olmayan kişilerin de sistem içinde satış yapması, mevzuata aykırı olmasının yanı sıra, haksız rekabet oluşturmakta, etik bozulmalara yol açmakta ve deontolojik açıdan sakıncalar içermektedir.

            2013 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunun Dokuzuncu Kısmında açıklanan Piramit satış sistemleri hakkındaki 80. Maddesi

            "MADDE 80- (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

             (2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

            (3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir."

             şeklinde düzenlenmiştir.

            Aynı Yasanın Madde-77'de

             "(17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır."

            olarak uygulanacak cezai hükümler belirlenmiştir.

            Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

12.06.2017 - Okunma Sayısı : 938