MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN SGK FATURA ÖDEMELERİ HAKKINDA

SGK FATURA ÖDEMELERİ HAKKINDA

 

              SGK Adana SSGM tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

         23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  "Tahsilat Genel Tebliği" ile Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldığı bu doğrultuda;

             SGK'nın da kapsamında olduğu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Tabi Kamu idarelerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine (vergi dairesi) vadesi geçmiş borçların bulunmadığına ilişkin "borcu yoktur" belgesi, borcu varsa "vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge" olmadan ödeme yapılmayacağını, anılan dairelere vadesi geçmiş borcu bulunanların fatura bedellerinden vadesi geçmiş borç tutarlarının ilgili tahsil dairesine aktarılmak üzere alacaklarından mahsup edilerek kalan tutarların ödeneceği bildirilmiştir.

         Bu kapsamda eczanelerin güncel borç durumlarını gösterir belgelerin her ayın en geç 6'sına kadar Odamız tarafından Kuruma ulaştırılması gerekmekte olup, ilgili belgenin 5 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine  kadar Odamıza ulaştırılması gerektiğini bildirir,

         Bilgilerinize sunarız.

          KURUMUN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

29.12.2017 - Okunma Sayısı : 1079