2. SINIF GERİ ÇEKME “DUROGESİC TRANSDERMAL FLASTER 25, 50, 75, 100 MCG/SAAT”HAKKINDA;

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 18.06.2004 tarih, 025296 sayılı yazıda Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. adına ithal ruhsatlı olan "Durogesic Transdermal Flaster 25, 50, 75, 100 mcg/saat" isimli preparatların ekte bildirilen seri numaralılarına formülasyonlarında yer alan "fentanil" in transdermal geçişini sağlayan "etanol" seviyesinin 12 ay sonunda limitlerin altına düşmesi sonucu organizmanın aktif maddeden yararlanım oranında değişiklik meydana geldiğinin üretici firma tarafından bildirilmesi nedeniyle "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" gereğince 2. sınıf geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Eczacılarımızın stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2269