2. SINIF GERİ ÇEKME “VEPESID 50 MG KAPSÜL” (TEB)

Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdüdrlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 025725 sayılı yazıda Bristol Myers Sguibb İlaçları İnc. İstanbul Şubesi adına ruhsatlı bulunan "VEPESİD 50 mg Kapsül" adlı preparatın 4G75455
( 11.2003/11.2006 ) seri numaralılarına, sefadroksil içerdikleri gösterilen düşük ruhsat sahibi firma yetkililerinin 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '' Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik'e göre 2. sınıf geri çekme talebinin Bakanlıkça uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Konu Bristol Myers Sguibb İlaçları İnc. Tarafından Birliğimize yapılan bildirim gereğince, 05.05.2005 tarih
34. A.00.07954 sayılı yazımız ile duyurulmuş olup, elinde halen " VEPESİD 50 mg Kapsül " adlı müstahzarın 4G75455 ( 11.2003/11.2006) seri numaralısı bulunan üyelerimizin firma ile irtibata geçerek iade işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2835