2020 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ekim 2020 tarihli ve 31286 sayılı Resmi Gazete’de 2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı yayımlanmıştır. Buna göre;

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanına ulaşmak için tıklayınız.

27 Ekim 2020 - Okunma Sayısı : 236