2020 YILI SGK İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

 

 2020 Yılı  SGK ve Tıbbi Malzeme Temini Protokolleri imzalanmış olup, eczane sözleşmeleri ise Ekim ayı içerisinde hazırlanarak Kuruma teslim edilecektir. Pandemi süreci nedeni ile sözleşmeler belirli program çerçevesinde yapılacak olup, bölgelere göre başvuru tarihleri sözleşmelerin Odamıza ulaşmasının ardından yayınlanacaktır. Bu süreçte sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın aşağıdaki sözleşme eki belgeleri hazırlamış olmaları olası aksaklıkları önleyecek ve sözleşme imza süresini kısaltacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

  

SÖZLEŞME  EKİ BELGELER

 - Değişiklik olması (nakil, eczane isim değişikliği) halinde ruhsat ve sertifika fotokopisi,

- Eczane bilgi formu (Ek- 5) "Eczane Bilgi Formu" İnteraktif Vergi Dairesinden alınabilir. Ayrıca bir onaya gerek bulunmamaktadır.

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Odamız tarafından hazırlanacaktır)

 - Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

 - Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Odamız tarafından hazırlanacaktır)

- Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

 - Kuruma hitaben dilekçe  (sözleşme başvuru duyurusu ile yayınlanacaktır)

(EK - 5) HASILAT BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME EKİ BELGELER

 - Değişiklik olması (nakil, eczane isim değişikliği) halinde ruhsat ve sertifika fotokopisi,

 - Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Odamız tarafından hazırlanacaktır)

 - Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

 - Kuruma hitaben dilekçe  (sözleşme başvuru duyurusu ile yayınlanacaktır)

07 Ekim 2020 - Okunma Sayısı : 1547