2022 YILI YARDIMCI ECZACI DÖRDÜNCÜ BAŞVURU DÖNEMİ ve YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve saha uygulamaları dikkate alınarak 06.01.2022 tarihinde güncellenen Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usûl ve Esaslar doğrultusunda, yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlıklarımız kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da onaylanan 2022 Yılı Dördüncü Başvuru Dönemi Takvimi kapsamında;

Bölge Eczacı Odaları tarafından, 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacıların ön kayıt başvuruları alınarak kendilerine tercih işlemlerinde kullanacakları kullanıcı adı ve şifreleri imza karşılığında verilmiş; Eczacı Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden açılan ekran aracılığıyla 19-22 Aralık 2022 tarihleri arasında ilçe tercih işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan başvuru ve tercih işlemlerine istinaden, yerleştirme işlemi tamamlanmış olup, 2022 Yılı Dördüncü Başvuru Dönemi Yerleştirme Sonuçları, tercihlerin gerçekleştirildiği şifreli alanda yayımlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, ilgili Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacıya, ilgili il sağlık müdürlüğüne ve yardımcı eczacı çalıştıracak eczacıya bildirilecektir.

 

2022 Yılı Dördüncü Başvuru Döneminde;

Bölge Eczacı Odalarına Ön Kayıt Yaptıran Eczacı Sayısı : 71

Tercih Yapan Eczacı Sayısı : 61

Tercih Yaptıktan Sonra Kendi İmkanıyla Çalışmaya Başlayan Eczacı Sayısı : 1

Toplam Yerleştirilen Eczacı Sayısı: 55

Tercihlerine Yerleşemeyen Eczacı Sayısı : 5

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen yardımcı eczacıların, Usul ve Esaslarda belirtilen gerekli tüm belgeleri il sağlık müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Yardımcı Eczacılar İçin 2022 Yılı Dördüncü Başvuru Dönemi yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

 

26 Aralık 2022 - Okunma Sayısı : 189