Güncellendi!! 23. DÖNEMDE KURULACAK OLAN KOMİSYONLAR HAKKINDA!

Yeni dönemde kurulacak olan komisyon başvuru son tarihi meslektaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda 27 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Aşağıda listelenen komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın  ekteki formu doldurarak belirtilen tarihe kadar  Odamıza başvuru yapabileceklerini bildirir,

       Bilgilerinize sunarız.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KOMİSYONLAR

GENÇLİK KOMİSYONU

Genç meslektaşlarımızın düşüncelerini meslek örgütleriyle paylaşmalarının, mesleğe katkı sunmalarının önemini biliyoruz ve önemsiyoruz. Geçmiş dönemlerde yaptığımız gençlik çalıştayları hem Oda çalışmalarımıza hem de merkez örgütümüzün çalışmalarına ışık tutmuştur. Genç meslektaşlarımızın ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerimizin bir araya gelerek oluşturacakları bu komisyon mesleğin geleceğine yön vereceği gibi, örgütlü yapımızı sağlamlaştıracak ve sorunlara ortak çözüm noktası oluşturarak mesleğimizi ileriye taşıyacaktır.

Komisyon; genç meslektaşlarımızı ve meslektaş adaylarımızı bir araya getirerek sosyal sorumluluk projelerini yürütmek, mesleki sorunları tartışarak gerekli çalışmaların yapılması adına yönetim kuruluna toplantı raporunu sunmak, gerektiğinde Bilim-Miep Komisyonumuzla ortak çalışmalar yaparak eğitimler düzenlemekle ve ilimizde bulunan Eczacılık Fakültemizle ortak çalışmalar yürütmekle görevlidir.

Komisyonumuz 11 kişiden oluşacak olup, mesleğinde en fazla 3 yılını dolduran eczacılarımız ve Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden oluşacaktır.

Komisyon her ayın ilk Salı günü toplanır. Üst üste 3 komisyona mazeret göstermeden katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

SOSYAL-MEDYA VE YAYIN KOMİSYONU

Sosyal medya, değişen dünya şartları ile birlikte hayatımızın her alanına işleyen, mesleğimizi olumlu-olumsuz etkileyen unsurlardan biridir. Sosyal medyayı mesleğimiz için olumlu kullanmak adına resmi hesaplarımızdan yapacağımız yayınlarla; Mesleki faaliyetlerimizi kamuya daha iyi aktarabilmek ve daha fazla insana ulaşarak yıllar içerisinde azalan mesleki itibarımızı geri kazanabilmek Komisyonumuzun hedefleri arasında olacaktır.

Komisyon; Mesleğimizi daha iyi anlatabilmek adına kamu spotları hazırlayarak farkındalık yaratmak, önemli gün ve haftalar ile ilgili görsel/video hazırlayarak resmi oda hesaplarımız üzerinden yayınlamak ve özellikle; yıllardır önüne geçmeye çalıştığımız internet üzerinden yapılan ilaç/ilaç dışı ürün satışlarını takip ederek, belirli aralıklarla raporlayıp, geri bildirim yapmak ile yükümlüdür.

Komisyon 11 kişiden oluşacak olup, her ayın ilk pazartesi günü toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK KOMİSYONU

Mesleki ve ekonomik anlamda zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde ancak bir arada durarak bu sorunların üstesinden geleceğimizin farkındayız. Sosyokültürel seviyesi yüksek bir mesleğin mensupları olarak kurduğumuz komisyonun amacı; yalnızca içinde bulunduğumuz mesleki problemleri tartışmakla kalmayıp eğlence unsurunu da gözeterek komisyona adını veren faaliyetlerde meslektaşlarımızla bir araya gelip örgütlülüğümüzü en üst seviyeye taşımak olacaktır.

Komisyon, 15 eczacımızdan oluşacak olup her ayın ilk Cuma günü toplanır. Komisyona mazeret bildirmeden 3 toplantı üst üste katılmayan eczacımız komisyon üyeliğinden çıkarılır.

Tiyatro Kulübü: Belediyelerle istişare içerisinde, ilimizde gösterime sunulan tiyatro oyunları ile ilgili bilgilendirme, bazı tiyatro gösterilerinin organizasyonlarını koordine ederek sadece eczacılarımıza yönelik bu etkinliklerin oluşturulması, Odamız bünyesinde kuracağımız tiyatro grubuyla seçilen oyunların sergilenmesi görevlerini yürütürler.

Müzik Kulübü: Belirli aralıklarla ilimizde sahnelenen opera dinletilerinin yayımlanması, konser, müzik dinletisi gibi etkinlikler için eczacılarımızın bir araya getirilmesi ve Odamız bünyesinde kurulabilecek müzik gruplarının organizasyonunu koordine ederek grupların sahne almaları görevlerini yürütürler.

Fotoğrafçılık Kulübü: Fotoğrafçılık konusuna ilgi duyan meslektaşlarımızın ilgili eğitimi almasının yanı sıra, oluşturulacak fotoğraf havuzu ile birlikte belirli dönemlerde fotoğraf sergisi açılması görevlerini yürütürler.

 

MEVZUAT KOMİSYONU

Mesleki anlamda bizi ve sektör paydaşlarını ilgilendiren yasa, yönetmelik, genelge, kılavuz ve protokol gibi yasal metinler veya bunlara ait taslaklar üzerinde inceleme ve çalışmalar yaparak süreci değerlendirip mesleki anlamda alınacak tedbirler, izlenecek yol-yöntem ve süreçle hakkında fikir ve projeler üretip Yönetim Kurulu ile paylaşmakla görevlidir. Komisyon bu çalışmaları esnasında gerçekleşecek çalıştay ve toplantılarda Odamızı temsil etmek ve görüşlerimizi ifade etmekle de görevlidir. Komisyon çalışmalarını 11 kişilik ekiple yürütür. Toplantılarımız güncel gelişmelere istinaden gerçekleşebileceği gibi Yönetim Kurulunun talebi ve görevlendirmesi üzerine de gerçekleşmektedir. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

ECZA KOOPERATİFLERİ KOMİSYONU

Komisyonumuz; sermayenin küresel politikalarının hayatın her alanına hâkimiyet kurma çabalarına karşı örgütsel ve ekonomik kalelerimizi inşa etmek, koruyup geliştirmek ve değişen şartlara uygun adımları hep birlikte atmak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda kooperatif örgütlülüğümüzü en üst seviyelere çıkarmak için yapılması gerekenleri plan ve projelendirip yürütmekle görevlidir. Komisyon bu anlamda üretilen projeleri (toplantı- çalıştay, eğitim, sosyal faaliyet vb.) Yönetim Kurulunun da onayıyla hayata geçirmekle sorumludur. Komisyon çalışmalarını 11 kişi ile yürütür. Komisyon, toplantılarını 2 aylık dönemler halinde planlar. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

TEVZİ KOMİSYONU

SGK ile TEB arasında imzalanan protokolün ilgili maddeleri ve 6643 sayılı TEB yasasının Eczacı Odalarını ‘’iş tevzi’’ yapmakla yetkili ve görevli kılan 4/f bendi hükmü uyarınca tevzi reçetelerin Mersin merkez ve ilçelerdeki ayrıntılı raporlarını oluşturup takip ederek meslektaşlarımızdan gelen talep ve önerileri değerlendirmek üzere çalışmalar yapıp bu çalışma sonuçlarını raporlar halinde Yönetim Kurulu’na sunmakla görevlidir. Komisyon çalışmalarını 11 kişilik bir ekiple yürütmektedir. Komisyon rutin toplantılarını 3 aylık dönemlerde gerçekleştirse de, meslektaşlarımızdan veya ilgili sağlık paydaşlarından gelen talep ve önerileri değerlendirmek üzere ara toplantılar da gerçekleştirmektedir. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

KAMU ECZACILARI KOMİSYONU

Meslek örgütlerinin en önemli görevlerinden biri de meslektaşlarımızın problemlerini ilgili mercilere iletmek ve bu problemlerin çözüme kavuşması için gerekli çalışmaları yürütmektir. Tüm meslektaşlarımızın karşılaştığı problemlerde, bize iletildiği ölçüde meslektaşlarımızın yanında bulunmaya ve birlikte çözüm yolları aramaya çalıştık. Kamu eczacılarımızın da çözüme kavuşması gereken çok fazla problemi olduğunu biliyor ve bunlara çözüm yolu bulmak istiyoruz.

Komisyonumuzun başlıca görevleri; kamu eczacılarımızın başta mesleki sorunlarını tartışarak gerekli çalışmaların yapılması adına yönetim kuruluna toplantı raporlar sunmak, kamu eczacılarımızın odamızın etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine katılımı konusunda çalışmalar yapmak ve kamu eczacılarına yönelik projeler üretmektir.

Komisyonumuz bu alanda çalışmalar yapacak 11 eczacımızdan oluşacaktır. Komisyonumuz toplantılarını 2 ayda bir gerçekleştirecektir.

 

YARDIMCI ECZACI VE İKİNCİ ECZACI ÇALIŞMA KOMİSYONU

Komisyonumuz;

1-Yardımcı ve ikinci eczacılarımızın yetki tanımları, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi adına gerekli çalışmaların yapılması,

2-Yardımcı eczacılarımızın mesleğe adaptasyon sürecini kolaylaştırmak adına çalışmaların yapılması,

3-Yardımcı ve ikinci eczacılarımızın görevleri esnasında yaşadıkları mesleki problemleri belirleyip bu problemleri çözmek adına çalışmalar yapılması,

4-Yardımcı ve ikinci eczacılarımızın oda faaliyetlerine katılımının artırılması yönünde çalışmalar yapılması,

5-Yardımcı ve ikinci eczacılık uygulama sorunlarına ortak çözümler üretmek üzere çalışmalar yapılması,

ile görevlidir.

Komisyon 11 kişiden oluşacak olup, halen yardımcı eczacılık ve ikinci eczacılık görevini yapan eczacılarımız ve yardımcı eczacılık görevini tamamladıktan sonra eczane açan eczacılarımızdan oluşacaktır. Komisyonumuz iki ayda bir toplantılarını gerçekleştirecektir. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

BİLİM-MİEP KOMİSYONU

Kaynağını sürekli olarak değişen ve gelişen bilim dallarından alan bir mesleğinin mensubu olan eczacıların bilim ve eğitimden ayrı olduğu düşünülemez.

Eczacılık mesleğinin geleceğini düşünürsek “Danışman Eczacı” kimliğinin çok daha öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sadece bilimsel değil, kişisel gelişim anlamında da eğitimlerin devamlılığının şart olduğunu da biliyoruz.

Komisyon olarak; eczacılarımızın talep ettiği, mesleğimizin yararına olacağına inandığımız eğitimleri düzenlemek, bu eğitimlere mümkün olan en fazla sayıda meslektaşımızın katılmasını sağlamak, ihtiyaç olunan bilgileri bilimsel kaynaklardan alarak eczacılarımız arasında paylaşılmasını sağlamak amacıyla çalışacağız.

Komisyon 11 kişiden oluşacak olup, her ayın ilk perşembe günü toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

İLAÇ DIŞI SAĞLIK ÜRÜNLERİ KOMİSYONU

Eczacılar olarak, ilacın ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin hem danışmanı, hem de hizmet sunucularıyız. Özellikle ilaç dışı sağlık ürünlerinin market ve internet üzerinden satılmaya başladığı bu dönem itibariyle, komisyon olarak çalışmalarımız; eczanelerimizde satmakta olduğumuz ilaç dışı sağlık ürünlerinin kalite-kontrol araştırmalarını yapmak, gerektiğinde geri bildirimler yaparak ürünlerin sağlıklı yaşama hizmet etmesini sağlamak, bu ürünlerin Eczacı danışmanlığında verilmesinin hasta sağlığı açısından önemini anlatan ve farkındalık yaratan kamu spotları oluşturmak, Kooperatiflerimiz ve Birlik İştiraklerimizle istişarelerde bulunarak ürün çeşitliliğini ve üretimini sağlamak ve bu kategoride yer alan ürünlerin tedarikleri konusunda eczacılarımız ile bölgemizde faaliyet gösteren ecza depoları arasında yaşanılan sıkıntılarla ilgili görüşmeler sağlamak olacaktır. Ayrıca komisyon internetten satışı yapılan ürünlerin firmalarını belirleyerek bu satışların önüne geçmek için çalışmalar yapmak ile görevlidir.

Komisyonumuz 11 meslektaşımızın katılımı ile oluşturulacaktır. Komisyon toplantılarını aylık periyotlarda düzenleyecektir. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

MAJİSTRAL İLAÇ KOMİSYONU

Majistral ilacın tarihçesini, bugünkü uygulamaları, uygulama esnasında yaşanılan problemleri ve geleceğini tartışacağımız, problemlerine çözüm üreteceğimiz ve majistral ilaç farkındalığını artırmak üzere çalışacak komisyonumuz;

1- Bölgemizde sık karşılaşılan majistral formülleri bir araya getirmek ya da derlemek üzere el kitabı, video, görsel, afiş vs. hazırlanması,

2- Hammaddelerin kalite standardizasyonunun sağlanması adına çalışmalar yapılması, depolar arasında oluşan fiyat farklarına çözüm üretilmesi ve depolarda bulunabilirliğin artırılması yönünde çalışmalar yapılması,

3- Majistral ilaç için meslek içi eğitim ve organizasyon planlanması,

4-Stajyer öğrencilerin majistral ilaç ile tanışması adına planlamaların yapılması,

5-Kurumun majistral ilaç ödeme tarifesinin güncellenmemesinden kaynaklı gerek eczacılarımızın zarar etmemeleri, gerekse ilimizde alınması gereken fiyat farkı bütünlüğünün sağlanması adına çalışmalar yapılması,

ile görevlidir.

Komisyon 11 kişiden oluşacak olup, iki ayda bir toplantılarını gerçekleştirecektir. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılır.

 

NOT: Kurulacak komisyonların daha efektif çalışabilmesi için, başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup, sayı fazlası bulunan komisyon başvuruları başka bir komisyona aktarılacaktır.

 

25 Ekim 2021 - Okunma Sayısı : 1215