24. DÖNEMDE KURULACAK OLAN KOMİSYONLAR HAKKINDA !

Değerli meslektaşlarımız;

Yeni dönemde kurulacak olan komisyonlarımız aşağıda listelenmiş olup, komisyonlarda görev almak isteyen meslektaşlarımızın ekteki dilekçe ile 24 Ekim Salı günü mesai bitimine kadar  Odamıza başvuru yapabileceklerini bildirir,

 Bilgilerinize sunarız.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

KOMİSYONLAR

 

SOSYAL-MEDYA VE YAYIN KOMİSYONU

Sosyal medya, değişen dünya şartları ile birlikte hayatımızın her alanına işleyen, mesleğimizi olumlu-olumsuz etkileyen unsurlardan biridir. Sosyal medyayı mesleğimiz için olumlu kullanmak adına resmi hesaplarımızdan yapacağımız yayınlarla; mesleki faaliyetlerimizi kamuya daha iyi aktarabilmek ve daha fazla insana ulaşarak yıllar içerisinde azalan mesleki itibarımızı geri kazanabilmek Komisyonumuzun hedefleri arasında olacaktır.

Komisyon; mesleğimizi daha iyi anlatabilmek adına kamu spotları hazırlayarak farkındalık yaratmak, önemli gün ve haftalar ile ilgili görsel/video hazırlayarak resmi oda hesaplarımız üzerinden yayınlamak ve özellikle; yıllardır önüne geçmeye çalıştığımız internet üzerinden yapılan ilaç/ilaç dışı ürün satışlarını takip ederek, belirli aralıklarla raporlayıp, geri bildirim yapmak ile yükümlüdür.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Her ayın ilk pazartesi günü toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK KOMİSYONU

Mesleki ve ekonomik anlamda zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde ancak bir arada durarak bu sorunların üstesinden geleceğimizin farkındayız. Sosyokültürel seviyesi yüksek bir mesleğin mensupları olarak kurduğumuz komisyonun amacı; yalnızca içinde bulunduğumuz mesleki problemleri tartışmakla kalmayıp eğlence unsurunu da gözeterek komisyona adını veren faaliyetlerde meslektaşlarımızla bir araya gelip örgütlülüğümüzü en üst seviyeye taşımak olacaktır.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Her ayın ilk Cuma günü toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

MEVZUAT KOMİSYONU

Mesleki anlamda bizi ve sektör paydaşlarını ilgilendiren yasa, yönetmelik, genelge, kılavuz ve protokol gibi yasal metinler veya bunlara ait taslaklar üzerinde inceleme ve çalışmalar yaparak süreci değerlendirip mesleki anlamda alınacak tedbirler, izlenecek yol-yöntem ve süreçle hakkında fikir ve projeler üretip Yönetim Kurulu ile paylaşmakla görevlidir. Komisyon bu çalışmaları esnasında gerçekleşecek çalıştay ve toplantılarda Odamızı temsil etmek ve görüşlerimizi ifade etmekle de görevlidir.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Toplantılar güncel gelişmelere istinaden gerçekleşebileceği gibi Yönetim Kurulunun talebi ve görevlendirmesi üzerine de gerçekleşmektedir. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

ECZA KOOPERATİFLERİ KOMİSYONU

Komisyonumuz; sermayenin küresel politikalarının hayatın her alanına hâkimiyet kurma çabalarına karşı örgütsel ve ekonomik kalelerimizi inşa etmek, koruyup geliştirmek ve değişen şartlara uygun adımları hep birlikte atmak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda kooperatif örgütlülüğümüzü en üst seviyelere çıkarmak için yapılması gerekenleri plan ve projelendirip yürütmekle görevlidir. Komisyon bu anlamda üretilen projeleri (toplantı- çalıştay, eğitim, sosyal faaliyet vb.) Yönetim Kurulunun da onayıyla hayata geçirmekle sorumludur.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Komisyon, 2 aylık periyotlarda toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

TEVZİ KOMİSYONU

SGK ile TEB arasında imzalanan protokolün ilgili maddeleri ve 6643 sayılı TEB yasasının Eczacı Odalarını ‘’iş tevzi’’ yapmakla yetkili ve görevli kılan 4/f bendi hükmü uyarınca tevzi reçetelerin Mersin merkez ve ilçelerdeki ayrıntılı raporlarını oluşturup takip ederek meslektaşlarımızdan gelen talep ve önerileri değerlendirmek üzere çalışmalar yapıp bu çalışma sonuçlarını raporlar halinde Yönetim Kurulu’na sunmakla görevlidir.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Komisyon, rutin toplantılarını 3 aylık dönemlerde gerçekleştirse de, meslektaşlarımızdan veya ilgili sağlık paydaşlarından gelen talep ve önerileri değerlendirmek üzere ara toplantılar da gerçekleştirmektedir. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır. 

 

KAMU ECZACILARI KOMİSYONU

Meslek örgütlerinin en önemli görevlerinden biri de meslektaşlarımızın problemlerini ilgili mercilere iletmek ve bu problemlerin çözüme kavuşması için gerekli çalışmaları yürütmektir. Tüm meslektaşlarımızın karşılaştığı problemlerde, bize iletildiği ölçüde meslektaşlarımızın yanında bulunmaya ve birlikte çözüm yolları aramaya çalıştık. Kamu eczacılarımızın da çözüme kavuşması gereken çok fazla problemi olduğunu biliyor ve bunlara çözüm yolu bulmak istiyoruz.

Komisyonumuzun başlıca görevleri; kamu eczacılarımızın başta mesleki sorunlarını tartışarak gerekli çalışmaların yapılması adına yönetim kuruluna toplantı raporlar sunmak, kamu eczacılarımızın odamızın etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine katılımı konusunda çalışmalar yapmak ve kamu eczacılarına yönelik projeler üretmektir.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Komisyon, 2 aylık periyotlarda toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

YARDIMCI ECZACI VE İKİNCİ ECZACILAR KOMİSYONU

Komisyonumuz;

1-Yardımcı ve ikinci eczacılarımızın yetki tanımları, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi adına gerekli çalışmaların yapılması,

2-Yardımcı eczacılarımızın mesleğe adaptasyon sürecini kolaylaştırmak adına çalışmaların yapılması,

3-Yardımcı ve ikinci eczacılarımızın görevleri esnasında yaşadıkları mesleki problemleri belirleyip bu problemleri çözmek adına çalışmalar yapılması,

4-Yardımcı ve ikinci eczacılarımızın oda faaliyetlerine katılımının artırılması yönünde çalışmalar yapılması,

5-Yardımcı ve ikinci eczacılık uygulama sorunlarına ortak çözümler üretmek üzere çalışmalar yapılması,

ile görevlidir.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Halen yardımcı eczacılık ve ikinci eczacılık görevini yapan eczacılarımız ve yardımcı eczacılık görevini tamamladıktan sonra eczane açan eczacılarımızdan oluşacaktır. Komisyon, 2 aylık periyotlarda toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

BİLİM-MİEP KOMİSYONU

Kaynağını sürekli olarak değişen ve gelişen bilim dallarından alan bir mesleğinin mensubu olan eczacıların bilim ve eğitimden ayrı olduğu düşünülemez.

Eczacılık mesleğinin geleceğini düşünürsek “Danışman Eczacı” kimliğinin çok daha öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sadece bilimsel değil, kişisel gelişim anlamında da eğitimlerin devamlılığının şart olduğunu da biliyoruz.

Komisyon olarak; eczacılarımızın talep ettiği, mesleğimizin yararına olacağına inandığımız eğitimleri düzenlemek, bu eğitimlere mümkün olan en fazla sayıda meslektaşımızın katılmasını sağlamak, ihtiyaç olunan bilgileri bilimsel kaynaklardan alarak eczacılarımız arasında paylaşılmasını sağlamak amacıyla çalışacağız.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Her ayın ilk Perşembe günü toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır. 

 

İLAÇ DIŞI SAĞLIK ÜRÜNLERİ KOMİSYONU

Eczacılar olarak, ilacın ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin hem danışmanı, hem de hizmet sunucularıyız. Özellikle ilaç dışı sağlık ürünlerinin market ve internet üzerinden satılmaya başladığı bu dönem itibariyle, komisyon olarak çalışmalarımız; eczanelerimizde satmakta olduğumuz ilaç dışı sağlık ürünlerinin kalite-kontrol araştırmalarını yapmak, gerektiğinde geri bildirimler yaparak ürünlerin sağlıklı yaşama hizmet etmesini sağlamak, bu ürünlerin Eczacı danışmanlığında verilmesinin hasta sağlığı açısından önemini anlatan ve farkındalık yaratan kamu spotları oluşturmak, Kooperatiflerimiz ve Birlik İştiraklerimizle istişarelerde bulunarak ürün çeşitliliğini ve üretimini sağlamak ve bu kategoride yer alan ürünlerin tedarikleri konusunda eczacılarımız ile bölgemizde faaliyet gösteren ecza depoları arasında yaşanılan sıkıntılarla ilgili görüşmeler sağlamak olacaktır. Ayrıca komisyon internetten satışı yapılan ürünlerin firmalarını belirleyerek bu satışların önüne geçmek için çalışmalar yapmak ile görevlidir.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Komisyon, 1 aylık periyotlarda toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

SOSYAL SORUMLULUK VE PROJE KOMİSYONU

Toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak gerçekleştirilecek olan sosyal sorumluluk çalışmalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi bu komisyonun amacıdır. Odamızın, halka yönelik ve halka dayalı sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan sosyal sorumluluk çalışmalarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla komisyon üyeleri tarafından oluşturulan proje düşünceleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve onay alan projeler faaliyete geçirilir.

Komisyon 11 kişiden oluşur. Komisyon, 1 aylık periyotlarda toplanacaktır. Üst üste 3 toplantıya mazereti olmadığı halde katılmayan üye komisyondan çıkarılacaktır.

 

Ayrıca bu dönem odamız bünyesinde 3 adet çalışma kulübü kurulacaktır.

 

Spor Kulübü:  Meslektaşlarımızın spor faaliyetleri kapsamında bir araya gelerek, ilgili meslektaşlarımızı yönlendirmek, sportif faaliyetlerin yanı sıra spor eczacılığı, sporcu gıda takviyeleri hakkında farkındalık oluşturulması ve halkımızın bilinçlendirilmesi de amaçlanmaktadır. Kulübümüz 5 kişiden oluşacaktır.

Müzik Kulübü: Belirli aralıklarla ilimizde sahnelenen opera dinletilerinin yayımlanması, konser, müzik dinletisi gibi etkinlikler için eczacılarımızın bir araya getirilmesi ve Odamız bünyesinde kurulabilecek müzik gruplarının organizasyonunu koordine ederek grupların sahne almaları görevlerini yürütürler. Kulübümüz 5 kişiden oluşacaktır.

Fotoğrafçılık Kulübü: Fotoğrafçılık konusuna ilgi duyan meslektaşlarımızın ilgili eğitimi almasının yanı sıra, oluşturulacak fotoğraf havuzu ile birlikte belirli dönemlerde fotoğraf sergisi açılması görevlerini yürütürler. Kulübümüz 5 kişiden oluşacaktır.

 

 NOT: Kurulacak komisyonların daha efektif çalışabilmesi için, başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup, sayı fazlası bulunan komisyon başvuruları başka bir komisyona aktarılacaktır.

19 Ekim 2023 - Okunma Sayısı : 884