25.08.2022 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "4.2.8.A-Enteral beslenme ürünleri" ve "4.2.7-Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" maddeleri değiştirilmiş olup yapılan değişiklikler hakkında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.

Müdürlüğün ekte bulunan cevap yazısında;

-4.2.8.A maddesinde yer alan koşullar ile ilgili olarak, VKİ ve SD değerlerinin uygunluk kontrolünde ilave bir formülasyona gerek duyulmadığı, başlangıç raporunun devamındaysa devam raporu ile tedaviye devam edilebileceği,

-4.2.7 maddesinde yer alan koşullar ile ilgili olarak, raporsuz olarak uzman hekimlerce reçete edilebileceği, raporlu tedavilerin başlangıç raporu ile toplamda 3 ay, devam raporunda 1 yıl süreli olduğu bildirilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.


Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.

11 Kasım 2022 - Okunma Sayısı : 782