28. 04.2021 TARİHLİ RESMi GAZETEDE YAYIMLANAN SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE KARŞILAŞTIRMALI TABLO

 

28.04.2021 tarihli 31468 sayılı Birinci Mükerrer Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği metni ve karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

29 Nisan 2021 - Okunma Sayısı : 1002