“ALCAİNE STERİL OFTALMİK SOLÜSYON % 0.5” ADLI ÜRÜNE GERİ ÇEKME İŞLEMİ UYGULANMIŞTIR.

         “Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5” isimli ürüne uygulanan geri çekme işlemi ile ilgili Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayınlanan duyuru aşağıda sunulmuştur.

 

 “Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5” isimli preparatın kontrolsüz ve amaç dışı kullanımı olduğuna dair kurumumuza çeşitli hastanelerden bildirimler ulaşmıştır. Söz konusu preparatın doktor kontrolü dışında kullanımı korneada kalıcı bozukluk, görmenin azalması ve keratoplastiyi gerektiren operasyonlara sebep olmaktadır. 

 

                          

         “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik’in 9. madde (b) bendi gereği adı geçen preparatın eczanelerde perakende satışının iptali kararının alınması nedeniyle;

 

 

“Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5” isimli preparatın tüm partilerine, dağıtımın yapılan tüm serbest eczanelere (hastane eczaneleri hariç) geri çekme işlemi uygulanmıştır.

 

         Bilgilerinize sunulur.

http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=anasayfa&newsId=894

 

 

17 Nisan 2012 - Okunma Sayısı : 3171