BAŞHEKİMLİK ONAYI VE HEKİMİN KAŞESİ HAKKINDA (TEB)

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın Reçete Yazımı ve Kullanım İlkeleri başlıklı 12.maddesinde "Ayaktan hastalar için yazılan reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi (kaşede kurumun adı, hekimin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka yer alacaktır.) bulunacak, ayrıca kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere; Sosyal Sigortalar Kurumu 23.02.2005 tarih ve 21595 Genel Yazısı ile, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ise 11.03.2005 tarih ve B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1183 sayılı yazısı ile Bütçe Uygulama Talimatı'nın ilgili hükmünün kendi kurumları için de geçerli olduğunu bildirmiştir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise 23.02.2005 tarihli yazısı ile; Resmi ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları tarafından Emekli Sandığı hak sahiplerine yazılan tüm reçetelerin yürürlükte bulunan Yönetmeliğin 33'üncü maddesi uyarınca ilgili Sağlık Kurum ya da Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmesi gerektiğini bildirmiştir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na yazılan 28.02.2005 tarih 34.B.01.03.1.6873 sayılı yazımız ile Bütçe Uygulama Talimatına tabi kurum ve kuruluşlar, SSK ve Bağ-Kur ile eşgüdümlü çalışılması, hak sahipleri, eczaneler ve hastane yönetimleri arasında sorun oluşmaması için Emekli Sandığı tarafından da başhekimlik onayı istenmemesi talep edilmiştir.

Mevcut uygulamada Bütçe Uygulama Talimatına tabi kurum ve kuruluşlar, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur reçetelerinde, reçeteyi yazan doktorun adı, soyadı, varsa uzmanlık dalı, diploma numarası ve kurumun adı yer alacaktır.

Uygulamanın yeni olması nedeni ile, hekim kaşesinde görev yaptığı sağlık kurumunun adı olmaması durumunda sağlık kurumunun adını belli eden ikinci bir kaşe olması ve T.C.Başbakanlığın 2005/4 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu Genelgesi uyarınca mevcut hastanelerdeki eksik bilgilerin doktor tarafından elle yazılması durumunda da reçeteler geçerli olacaktır.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2690