BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 nci maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi İçin Tıklayınız

 

05 Şubat 2016 - Okunma Sayısı : 1375