BİLİMSEL ECZACILIĞIN 177. YILINDA MERSİN ECZACI ODASI 14 MAYIS BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları,

Bilimsel eczacılığın 177. Yıl dönümünü bu yıl yine bir hafta süren etkinliklerle kutluyoruz. Eczacılar ülkemizde ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839’dan bugüne 177 yıldır halka sağlık hizmeti sunumunu akademik bir meslek sahibi olarak yapıyor. Zor günlerde yan yana durmasını çok iyi bilen bizler 14 Mayıs eczacılık günümüzü de birlik, beraberlik ve coşku içinde kutluyoruz.

Bu yıl eczacılık gününü maalesef ülkemizde huzur ortamının kaybolduğu, her gün yeni çatışma ve şehit haberlerinin geldiği, bombalı saldırıların olağanlaştırıldığı ve Suriye’deki savaşın sınıra yakın illerimize sıçradığı zor ve acılı günlerin gölgesinde yaşıyoruz. İnsan hayatı ve sağlığı üzerine yemin etmiş bir mesleğin mensupları olarak terörün her türlüsünü lanetliyor, ülkemize ve yaşadığımız coğrafyaya barış ve huzurun gelmesini temenni ediyoruz.  

Değerli basın mensupları,

Biz eczacılar kısa bir zaman önce Sosyal Güvenlik Kurumu ile yoğun ve zorlu görüşmelerin olduğu, zaman zaman iplerin kopma noktasına geldiği bir protokol sürecini karşılıklı mutabakat ile tamamladık. Sağlıkta dönüşüm programının en çok ezilen tarafı olan bizlerin, eczanelere can suyu olacak taleplerimiz vardı. Talep ettiğimiz rakamlar 10 yılı aşkın süredir uygulanan tasarruf politikaları sonucu eczacının yaşadığı kayıplara karşılık gelmeyecek kadar düşük rakamlardı. Tüm çabalarımıza, örgütsel duruşumuza rağmen son güne hatta son saatlere kadar devam eden görüşmelerden yinede istediğimiz sonuçları alamadık.  İstediğimiz ekonomik taleplerin neredeyse üçte biri civarındaki teklifi birliğimiz halk sağlığı adına yaşanacak büyük krizi önlemek için sağduyulu bir tavır ile kabul etti. İmzalanan protokol halkın ilaca sorunsuz ulaşımına imkan tanıdı. Fakat temel sağlık hizmetlerinin kilit taşı olan eczanelerimizin gelecekte de var olabilmesi için önümüzde yapılması gereken çok fazla iş var. Bunların başında da eczacının sunduğu sağlık danışmanlığı karşısında sağlık otoritesinden talep ettiğimiz “meslek hakkı” geliyor.

Meslek hakkı eczacının hali hazırda verdiği danışmanlık hizmetlerinin tüm modern toplumlarda olduğu gibi ölçümlenebilir metotlar ve raporlamalar ile görünür hale dönüştürülmesi ile sağlanacaktır. Smart (akıllı) eczane adı verilen bu proje birkaç yıl önce sekiz ilde başlatıldı. Önümüzdeki Ağustos ayında proje, ilimizin de dahil olduğu, 36 ile yaygınlaştırılacak. Astım, KOAH, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda başlatılan çalışmalar ile hastaların ilaç ve hastalık öykülerinin kayıt altına alınması, çeşitli testlerin ve ölçümlerin yapılması, hastaların ilaca uyumu, ilaç besin etkileşimleri, yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının ortadan kaldırılması vb pek çok alanda eczacı çalışmalar yapacak ve danışmanlık sunacak. Yapılan pilot çalışmalarda sadece astım ve KOAH hastalarının yanlış ve fazla ilaç kullanımları önlenerek ilaç tüketiminde %30 tasarruf sağlandı. Bu oran sistemin tüm ülkeye yaygınlaştırılması ile artacak olup kamu ve hasta sağlığı adına çok büyük kazanımlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde eczacının danışmanlık rolünün kuvvetlendiği eczanelerin çehresinin değiştiği günleri hep beraber yaşayacağız.

Kronik hastalıkların takibi, çoklu ilaç kullanım düzenlemelerinin yapıldığı, sigara bırakma, kilo kontrolü, üreme sağlığı, sporcu danışmanlığı, doğru beslenme vb pek çok alanda gelişime açık bu proje ile kamuya ve hastalara sağlanacak faydaların karşılığında eczacıya meslek hakkı verilmesi mümkün olacaktır. 

Değerli basın mensupları,

Eczacı; ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına, etkinliğinin ve yan etkilerinin takibine, hatta miadı geçen ilaçların imhasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan bir ilaç uzmanı ve sağlık danışmanıdır. Eczane ise; en kolay erişilebilir, halka en yakın sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin önemli bir bileşenidir. Eczaneler 10 yılı aşkın süredir giderek ağırlaşan sorunlarla boğuşurken eczacılık mesleğinin devamının sağlanması adına, smart eczane projesi tamamlanana kadar, sağlık otoritesinin eczaneleri koruyacak adımlar atması ve sağlıkta dönüşüm programı ile Kamu Kurum Iskontosunun (KKI)  taşımasından kaynaklanan zararların sübvanse edilmesi için acil önlemler alması gerekmektedir. Halk sağlığı adına hizmet sunan eczanelerimizin temel giderlerinden olan enerjinin kamu tarifesinden fiyatlandırılması, İlaç fiyat kararnamesinde düzenleme yapılarak eczacı kar oranlarının yükseltilmesi vb tedbirlerin eczacı meslek örgütlerinin katılım gösterdiği bir mekanizma içerisinde sağlanması elzemdir.

Değerli basın mensupları,

Bildiğiniz üzere 2012 yılında değiştirilen Eczacılar Ve Eczaneler Hakkındaki Kanun ile eczane açılışlarına nüfusa göre sınırlama getirildi. Avrupa’nın en yoğun eczane sayısı maalesef ülkemizde bulunuyor. Mersin özeline bakıldığı zaman yaşanan yoğunluk nedeni ile sadece bir tek ilçemizde eczane açılabilmesi mümkün. Buna karşın kamu, özel ve vakıf üniversitelerinde her gün yeni eczacılık fakülteleri açılıyor. Öğretim kadroları ve fiziki imkanları eksik ve yetersiz olan bu fakültelerin açılması yapılan planlamalar ve kanunlarla çelişiyor. Önümüzdeki beş yıl içinde 10 binin üzerinde işsiz eczacı sisteme dahil olacak. Bu çelişkinin ortadan kaldırılabilmesi için artık yeni eczacılık fakültesi açılması durdurulmalı, mevcut kontenjanlar ise düşürülmelidir. Öğretim kadroları ve fiziki imkanları eksik ve yetersiz olan fakülteler ise gerekli yeterliliği sağlayana kadar öğrenci alımını durdurmalıdır.

Değerli basın mensupları,

14 Mayıs eczacılık gününü kutladığımız bu günlerde Bizler bugünün Türkiye’sinde yaşadığımız tüm sorunlara ve sıkıntılara rağmen; tarihsel mirasımız, toplumsal misyonumuz ve gelecek vizyonumuz ile insan yaşamına ve sağlığına hizmeti en temel ilke kabul eden böylesine kutsal bir mesleğin mensubu olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen bunu halkımıza yansıtmadan görevimize devam ediyoruz. Mersin Eczacı Odası olarak halk sağlığının korunmasına ve halkımızın ilaç ve sağlık alanında doğru bilgilendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz.

Bu hafta boyunca yayınlanmak üzere ilimizde pek çok billboardda sağlık ve doğru ilaç kullanımı temalı afiş çalışmaları yapıldı. Örneğin bir afişimizde İnternetten temin edilen ilaçların ve sağlık ürünlerinin yüksek oranda sahte olması, buradan ürün satın alan pek çok kişinin hayatını veya sağlığını yitirmesi nedeni ile internetten sağlık ürünlerinin alınmaması ve bu ürünlerin temininde doğru adresin eczane olduğu mesajı verildi. İlaç kimyasal temelli bir üründür. Düşük dozda etkisiz yüksek dozda ise zehir olur. Bu nedenle ilaçları eczacı danışmanlığında kullanmanın önemini belirten mesaj bir diğer afişte yer aldı. Buna benzer mesajları içeren Sekiz ayrı afiş çalışması ile ilimizin tüm ilçelerinde halkımıza seslendik.

Bununla da yetinmedik bu yıl beşincisini düzenlediğimiz “Eczacılarla Sohbet Günü” isimli etkinliğimizi Forum AVM girişinde kurulan stantta, 70 gönüllü eczacımız ile gerçekleştirdik. Yağmura rağmen halkımızın yoğun ilgisi oldu. Binden fazla vatandaşımıza doğru beslenme, obezite ve merak ettikleri tüm konularda danışmanlık hizmeti sunuldu. 

Değerli basın mensupları,

Son olarak, Bilimsel Eczacılığın 177. yılında, tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutluyor;  bizleri takip ederek sorunlarımızı halkımıza duyurmamıza her zaman destek veren siz değerli basın mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlere ve tüm halkımıza sağlıklı günler diliyoruz. 13.05.2016

 MERSİN ECZACI ODASI

                             YÖNETİM KURULU ADINA

                            Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK

               BAŞKAN

 

18 Mayıs 2016 - Okunma Sayısı : 2209