CAMPTO 40 MG/2 ML. IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML. IV PERFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA

Birliğimize T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden gelen 29.09.2005 tarih 20065 sayılı yazıda;
T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2005 tarih 46608 sayılı yazısına istinaden, Pfizer İlaçları Ltd.Şti.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "İrinotecan Hydrochloride Trihydrate" etkin maddeli "Campto 40 mg/2 ml. IV ve Campto 100 mg/5 ml. IV Perfüzyon İçin Enjektabl Solüsyon" adlı preparatların küçük hücreli akciğer kanserinde birinci basamak kemoterapi sonrası yineleme gösteren veya tedaviye dirençli hastalarda 2.basamak tedavide tek ilaç olarak veya kombinasyon rejimlerinde kullanımının Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu ve bundan sonra yapılacak işlemlerde bu endikasyonun da esas alınmasının gerektiği bildirilmektedir

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2129