“CANCİDAS 50 MG FLAKON-70 MG İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ” HAKKINDA

10.03.2004 tarih, 739 sayılı yazıda, Merck Sharp Dohme tarafından piyasaya sunulan ve "Diğer tedavilere tolere edemeyen ya da yanıt vermeyen hastalarda endike" olan "Cancidas 50 mg Flakon-70 mg İnfüzyon için Liyofilize Toz" isimli preparatın bedelinin, yatan hastalarda enfeksiyon hastalıkları uzmanı (olmaması halinde dahiliye uzmanı veya çocuk hastalıkları uzmanı) tarafından reçetelendirilmesi koşuluyla ödendiği, bildirilmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2438