DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLER İÇİN KATILIM PAYSIZ OLARAK DÜZENLENEN SAĞLIK RAPORLARI HAKKINDA

Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.7 "Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" başlıklı maddesi kapsamında, hamileler için katılım paysız olarak düzenlenen düşük molekül ağırlıklı heparin ilaç grubuna ait raporların eczanelerce karşılanmasının uygun olup olmadığı hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı'na görüş sorulmuş olup, Kurum tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan cevabi yazı ile;

Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin sadece gebelik tanısında kullanımında katılım payından muaf olmasına ilişkin Tebliğde düzenleme bulunmadığı, gebeliğe eşlik eden ve muafiyet kapsamında yer alan hastalığın mevcut olması durumunda düşük molekül ağırlıklı heparinlerin muaf olarak ödenebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yazısı için tıklayınız.

01 Ağustos 2023 - Okunma Sayısı : 601