ECZANELERDE YAPILMASI GEREKEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 22.06.2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuş ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girerek kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanları kapsama alınmıştır.

Ancak kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ertelenmişti.

28.12.2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu yükümlülük 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir.

Ancak İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 5. Maddesinin 1. Fıkrasında;

 "MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. " denilmektedir.

Burada bahsi geçen risk değerlendirmesinin yapılması yükümlülüğü devam etmekte olup aynı yönetmeliğin 12. Maddesinin 1. Fıkrasında;

"MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir." denilmekte olup;

Son 6 yılda risk değerlendirmesini yenilememiş veya hiç yapmamış olan meslektaşlarımızın kendi eczanelerinin risk değerlendirmelerini yapabilmeleri için,  FarmaInbox Reçete Tevzi Sistemi’nde yayımlanan ve aşağıda ekran görüntüsü verilen "Risk Analiz Formu" nun doldurulması, doldurulan bu formun dökümünün alınarak eczacı ve eczane personellerine imzalatılmasının ardından dosyalanması gerektiğini bildirir,

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

ECZANELERDE YAPILMASI GEREKEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

02 Ocak 2024 - Okunma Sayısı : 674