ER/ERBAŞ REÇETELERİNİN TEVZİ UYGULAMASI HAKKINDA

        TSK birlik/kurumları tarafından ayakta ve yatan hasta erbaş ve erlere yazılan reçeteler ile ilgili olarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sıralı ve üst limitli (2.500 TL) tevzi uygulaması başlayacaktır. (Uygulama Mersin Merkez Eczaneler içindir)

      Bu kapsamda reçete karşılamak isteyen meslektaşlarımızın 31.12.2020 Perşembe günü saat 13.00'e kadar ekteki "İlaç Temininde ve Tesliminde Uygulanması Gereken İdari Hususları" döküm alıp, son sayfada bulunan eczane bilgisi ve istenen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte kaşe ve imzanın ardından bir dilekçe ile Odamıza başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvurular neticesinde hazırlanacak sıra ile uygulama başlayacaktır.

       Bilgilerinize sunarız.

 

İlaç Temininde ve Tesliminde Uygulanması Gereken İdari Hususlar İçin Tıklayınız. 

 

29 Aralık 2020 - Okunma Sayısı : 377