GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN SERBEST ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE YÖNELİK PROTOKOL İMZALANDI

 

         Özellikle Suriye’den ülkemize 2011 yılından itibaren başlayan kitlesel göçle birlikte, geçici koruma altındaki kişiler sayıca Türkiye toplam nüfusunun yüzde 5’ine yaklaşmış durumdadır. Eczacılar olarak, “herkes için sağlık” hedefi doğrultusunda sayıları günden güne artan göçmenlerin sürdürülebilir ilaç ve eczacılık hizmetlerine erişimi noktasında on yıla yakın bir süredir fedakarca sürdürülen bu hizmetin sonucunda 07.01.2021 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz arasında Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Protokol imzalandı.

            Protokol metni ekte sunulmuş olup, eczacılarımızın sözleşme imzalama süreci daha sonra duyurulacaktır.

            Bilgilerinize sunarız.

          Protokol metni için tıklayınız.

08 Ocak 2021 - Okunma Sayısı : 1090