GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILAR İÇİN DÜZENLENEN REÇETELERE İLİŞKİN FATURALARIN TESLİM SÜRESİ HAKKINDA

 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün "Faturaların Düzenlenmesi ve Teslimi" başlıklı maddesinin 4.1.1 bendinde yer alan "…Muhtelif sebeplerden ötürü SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin reçetelerine ait fatura ve eki belgelerin teslim sürelerinin uzatılması durumunda geçici koruma kapsamındaki yabancıların reçetelerine ait fatura ve eki belgelerinin teslim süreleri için de uygulanır." hükme binaen, geçici koruma kapsamındaki yabancılara düzenlenen reçetelere ilişkin faturaların teslim süresi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.05.2021 tarihinde yayımlanan “Fatura Teslim Süresinin Uzatılması” konulu duyuru kapsamında, 21 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

11 Mayıs 2021 - Okunma Sayısı : 351