GLUTAVİVEN 20 G IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON ADLI ÜRÜN HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Odamıza göndermiş olduğu yazıda;

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinde 12.10.2021 tarihinde yayınlanan duyurusunda " Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Glutaviven 20 g IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon adlı ürünün 5300001 (SKT:01.2022) partisine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 09.07.2021 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 5300001 (SKT:01.2022) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur." şeklinde olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

19 Ekim 2021 - Okunma Sayısı : 46