HEKİM TARAFINDAN UYGULANMASI GEREKEN TIBBİ CİHAZ OLARAK RUHSATLANDIRILAN İNTRAARTIKÜLER ENJEKSİYONLAR HAKKINDA;

 

       T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tüm İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

     "Kurumumuza il sağlık müdürlükleri tarafından iletilen bazı yazılarda, tıbbi cihaz olan intraartiküler enjeksiyonların (girişimsel uygulanan) bazı eczanelerde satışının gerçekleştirildiğinden bahisle yalnızca sağlık meslek mensupları tarafından uygulanması gereken bu tıbbi cihazların eczanelerde satışının yapılmasının uygun olup olmadığı ile ilgili görüş istenmektedir. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 28 inci maddesinin birinci fıkrasında “Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır. İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.” ifadesi kullanılarak kapsamı Bakanlığımızca belirlenen tıbbi malzemelerin eczanelerde satılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42 inci maddesinde eczanede satışı yapılabilecek ürünler sayılmış olup, anılan maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde kapsamı Kurumumuzca belirlenen tıbbi malzemelerin eczanede satılabileceği; dördüncü fıkrasında, tıbbi malzemenin kapsamının ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumumuzca belirlenerek ilan edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir.” hükmü ile eczanelerde satılabilecek tıbbi cihazlar belirlenmiştir.

      Bu kapsamda yalnızca hekim tarafından uygulanması gerektiği bilgisi kullanma kılavuzlarında yer alan, intraartiküler enjeksiyon olan tıbbi cihazların Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince halihazırda eczanelerde satışının yapılması uygun olmayacağı"  bildirilmiş olup,

          Meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

        Bilgilerinize sunarız.

03 Temmuz 2020 - Okunma Sayısı : 894