İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Odamıza göndermiş olduğu yazılarda;

İlaç Suiistimali

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Ba…  De…. (T.C. No 3248…) adlı kişinin A-ferin kapsül isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Öz… Yı…. (T.C. No 2332...) adlı kişinin Gabapentin etken maddeli raporu gösterip ilaç yazdırmaya çalışıp herhangi bir ilaç alımı olmadığı kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Tu… Ba… (T.C. No 4459…) adlı kişinin Klonazepam etken maddeli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; İs… Ce..  Al… (T.C. No 4750…) adlı kişinin Aldolan Ampul isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Ga… He… Du…. (T.C. No 2797…) adlı kişinin Petisel isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Ke... Si.... (T.C. No 1504…) isimli kişinin Perge isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Ad… Su…. (T.C. No 3622…) adlı kişinin Petholon isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Yu… Po…. (T.C. No 1657…) adlı kişinin Aldolan isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Na… Si… Ka…. (T.C. No 5109…) isimli kişinin Contromal isimli ilacı suistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Ha… Eb…. (T.C. No 5511…) isimli kişinin Myastenia Gravis tanısı konulan raporunun pasifleştirilmesi kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Ma… Ur…. (T.C. No 3895…) adlı kişinin Apranax Plus isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Mu… Ar…. (T.C. NO 1651…) adlı kişinin Benzodiazepin grubu ilaçları suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Al.. İh… Sı….(T.C. No 2193…) adlı kişinin Petholon isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; isminin Ra…… olduğunu söyleyen kişinin T. C. No 3895… vererek Petholan isimli ilacı ısrarla yazdırmak istemesi nedeni ile ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Erzincan ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; farklı kimliklerle kendisini İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personel olarak tanıtan kişinin Petholan isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; An… Ba… (T.C. No 3311…) adlı kişinin Aldolan isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Sa… KI….(T.C. NO 2167…) adlı kişinin Gyrex 100 mg isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; kendini İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan personel diye tanıtan kişi Petisel ampul isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Ba… Şa…. (T. C. No: 1060.....), Se… Ay…. (T.C. No: 1056..…), Öm… De…. (T.C. No: 1042.…) adlı kişilerin Oxopane ve Durogesic isimli ilaçları, Ba… Gü…. (T. C. No 1056..…) adlı kişini ise Oxopane isimli ilacu suistimal ettikleri kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Os… Ko…. (T. C. No 4592...) adlı kişinin Aldolan isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Ba… Şi…. (T. C. No 1880.....) adlı kişinin Benzodiazepin, Pregabalin ve Gabapentin isimli ilaçları suiistimal ettikleri kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Gö… Pi….. (T. C. No 1304...), Se…. Çe…. (T. C. No 2332…) , isimli kişilerin Gabapentin etken maddeli ilacı suiistimal ettikleri kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; İh… Ba…. (T.C. No 1103…) adlı kişinin Contramal isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Bartın  İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Gü… Dö…. (T. C. No 712511...) , Ec… Dö…. (T. C. No 2273…) , Gö… Gö…. (T. C. 2285…) adlı kişilerin  ilaç suiistimal ettikleri kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; De… Si… (T. C. No: 103251...), Al… Si…. (T.C. No: 103252.…), Ve... Si…. (T.C. No: 1032520..…), Re… Si…. (T. C. No: 10325200.…), Ke… Si…. (T.C. No: 1504..…), Ba… Si…. (T.C. No:1880..…) isimli kişilerin, yeşil reçeteli kontrole tabi ilaçları  suiistimal ettikleri kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Ah… Öz…. (T.C No: 2792…) adlı kişinin Gabapentin isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

İstanbul  İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Pregabalin etken maddeli ilaçları içeren reçetelerin çoğunlukla İstanbul, Bilecik, Bursa ve Kütahya illerinde  suiistimal şüphesinin dikkate alınması bildirilmiştir.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda; Ha… Öz…. (T. C. No 1063...) adlı kişinin Aldolan isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

 

Sahte Reçeteler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda, Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren Özel GSM Gis… Sağlık Merkezi Hastanesi’nde  görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Uğ… Me…. İç…’nin e-imzasının  kopyalanarak  adına yetmiş beş adet sahte reçete düzenlendiği bildirilmiştir

Bolu  İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda, merkezde faaliyet gösteren Özel Fa… Ha…  Hastanesinde  görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gü… Ba…  El….’ın e-imzasının  kopyalanarak çeşitli illerden sahte reçete düzenlendiği bildirilmiştir.

 

Kayıp Reçeteler

Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda; Seyhan İlçesinde Güzelyurt Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Sı… Sa…., kendisine zimmet edilen 11YB/0485001-11YB/0485100 nolu boş yeşil reçete koçanlarının kaybolduğu bildirmiştir.

Amasya İl Sağlık ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazıda;   Amasya Gök… Eczanesi  sahibi ve mesul müdürü Ar.. Ba…  Gök….; eczanesinden   2 adet Alyse 150 mg 56 kapsül, 2 adet Lyrica 150 mg 56 kapsül, 2 adet Lyrica 300 mg 56 kapsül, 1 adet Lyrica 75 mg 14 kapsül, 2 adet Symra 150 mg 56 kapsül, 2 adet Symra 300 mg 56 kapsül, 4 adet Symra 75 mg 56 kapsül ilaçların çalınmış olduğunu bildirmiştir.

Elazığ Gö…  Eczanesi sahip ve mesul müdürü Yu… Kur…. Eczanesinden   3 adet Lypre 100 mg/56 kapsül, Symra 75 mg/14 kapsül, 2 adet Neurica 75 mg/14 kapsül ilaçların çalınmış olduğunu bildirmiştir.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün göndermiş olduğu yazıda Sa… Eczanesi sahip ve mesul müdürü Ecz. Ce… Top… eczanesinden Luminaletten tablet, Contramal Retard 100 mg 30 tablet , Nervium 5 mg 50 tablet, Nervium 5mg 50 tablet, Akıneton 2 mg 100 tablet ilaçların kaybolduğunu bildirmiştir.

Denizli  İl Sağlık Müdürlüğünün göndermiş olduğu yazıda Alli…  Heal…. Ecza Deposunda  2 adet Zaldiar 20 tablet ilacın kayıp olduğu bildirmiştir.

 

Meslektaşlarımızın reçete karşılarken bu hususlara dikkat etmeleri gerektiğini bildirir,

Bilgilerinize sunarız.

19 Mart 2024 - Okunma Sayısı : 726