İl Sağlık Müdürlüğü’nden

Karekodlu Ürün İşlemleri hakkında;

 

         İl Sağlık Müdürlüğü?nün 16.03.2010 tarih 8549 sayılı yazı ile Odamıza göndermiş olduğu ,

 

         Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün 02.03.2010 tarih ve 1300 sayılı yazılarında belirtilen , ?karekodlu ürün işlemleri? hakkındaki 2010/12 sayılı genelgesi aşağıda sunulmuştur.

 

       

         Bilgilerinize sunulur.

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.IEG.0.73.00.17/1300

Konu : Karekodlu ürün işlemleri

02.03.2010

GENELGE

(2010/12)

 

     181 sayılı ?Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname?de Bakanlığımıza ?ilaç güvenliliğinin sağlanması? görevi verilmiştir. Bu amaçla, adı geçen kanunun 2 nci maddesi (d) fıkrası ve 11 inci maddesi (c) fıkrasına dayanılarak, ilaçların izlenebilirliğinin sağlanması için 02 Şubat 2008 tarihinde ?Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği?nde yapılan bir değişiklikle ürünler üzerinden kupür kaldırılmış, yerine ?karekod? adıyla yeni bir tanımlayıcı konulmuştur.

İlaç Takip Sistemi, karekodlu ürünlerin kontrol edileceği bir altyapı olarak hayata geçirilmiş, tüm paydaşların tanımlanmış ve tüm paydaşların tüm işlevleri ile sistemde yer almaları için çalışmalar yapılmıştır.

     01.01.2010 tarihi itibariyle ürünlere karekod koymak mecburi olmuş ancak ürünlerin çeşitli şekillerde ambalajlanmış olması sebebiyle geri ödeme kurumları ve eczacılar arasında ihtilaflar oluşmuştur. Bu olumsuz durumun sonlandırılması için çalışmalar yapılmış ve süreç aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

     1. Üretici ve ithalatçılar tarafından ürünler sadece karekodlu olarak üretilecek, üretilen veya ithal edilen ürünler piyasaya verilmeden önce sisteme mutlaka bildirilecektir.

     2. Bu genelgenin yayım tarihinden itibaren ürünlere kupür ve benzeri ödemeye esas olacak herhangi bir şey eklenmeyecektir.

     3. Eczacılar, 16.05.2010 tarihine kadar sisteme satışlarını bildirmeksizin tüm ürünlerden karekod ve/veya barkod ve kupürleri kesip reçetelere ekleyerek geri ödeme kurumlarından ödenmesini talep edeceklerdir. Sadece karekodlu üretilmiş ürünlerin karekodlarının kesilmesi yeterli olacak, kupürlü üretilmiş ürünlerin kupür ve barkodları, varsa karekodları birlikte kesilecek ve reçetelere eklenecektir.

     4. Karekodsuz üretilmiş veya sisteme bildirilmemiş tüm ürünler 01.06.2010 tarihine kadar kupürleri kesilerek ödenmeye devam edecektir.

     5. İlaç Takip Sistemi eczacıların satışlarına 16.05.2010 tarihine kadar kapalı tutulacak ve bu tarih itibariyle sistem eczacıların satış bildirimlerine açılacaktır.

     6. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu olarak işlem görmeye başlayacaktır. Bu tarih itibariyle piyasada kalan tüm ürünler firmalar tarafından karekodlanacak, bu işlemler firma sorumluluğunda olarak ecza depoları ve eczanelerde de yapılabilecektir.

    

Tüm ilgililerin işlemlerini yukarıda sayılan şekilde planlamaları, hastanın ilaca erişimine engel teşkil etmeyecek şekilde çalışmaları hususunda;

  

   Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN

                                                                                                                                 Bakan a.

                                                                                                                                 Müsteşar

 

 

 

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 3795