İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAÇ SUİİSTİMALİ, KAYBOLAN REÇETELER

İl Sağlık Müdürlüğü'nün tarafımıza göndermiş olduğu yazılarda;

İlaç Suiistimali

SGK Samsun SSGM Müdürlüğü tarafından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, hazırlanan Müfettiş Soruşturma Raporunda Er... KAŞ... ( T. C. No - 5582.....) , Er... ÇEK... ( T. C. No - 6750..... ) , Me...  ERD.... ( T. C. No 4993.... ) , Fa... ERE... ( T. C. No - 6576....)  , Se... YAV.... ( T. C. No - 6496.... ) , Se... UYS.... (T. C. No - 3617....) isimli şahısların Pregabalin etkin maddeli ilaçları suiistimal ettiklerinin tespit edildiği bildirilmiştir.

Özel Medova Hastanesi tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Hastanenin Nöroloji Polikliniğine başvuran, isminin  Su... YIL.... olduğunu söyleyen ve adına düzenlenmiş Pregabalin ilaç raporu gösteren kişinin başkasının raporunda oynama yaptığı ve ilacı suiistimal ettiği kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi'nin Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu yazıda, bahsi geçen hastaneye müracaat eden Ya... GÖD......'ın ( T. C. No -  2743.... ) elindeki rapora istinaden Aldolan amp. uygulaması talebinde bulunduğu, bahsi geçen hastanın farklı tarihlerde Kahramanmaraş ve Antep illerindeki yoğun olarak acil servisine başvuru yaptığının görülmesi üzerine ilacı suiistimal ettiği bildirilmiştir.

Erzincan Üzümlü Entegre İlçe Hastanesi tarafından Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Me... AYD.... (T. C. No - 1819.....) isimli hastanın böbrek taşı ağrısı ile acile başvuru yaparak Aldolan Ampul yaptırdığı, ancak gelişen olaylar neticesinde ilgili şahsın bir gün önce de aynı şikayetle başvuru yaparak Aldolan yaptığının görüldüğünden ilacı suiistimal ettiği bildirilmiştir.

 Özel MetroLife Hastanesi tarafından Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Hastanenin acil servisine başvuran Me... AYD... (T. C. No - 1819.....) isimli hastanın yalan beyanda bulunarak iki defa Aldolan Ampul talebinde bulunduğu ilacı suiistimal ettiği bildirilmiştir.

 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Hastanesi tarafından İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Eb... AKK.... isimli  hastanın (T.C. No- 1419.....) hakkında yapılan incelemede Aldolan Amp. isimli ilacı suiistimal ettiği bildirilmiştir.

İstanbul Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu yazıda, Ay... GÖK.... (T. C. No - 4344.....) isimli  şahsın Pregabalin ve Lorazepam etken maddeli suiistimale açık ilaçları temin etmek için sıklıkla kendisine ve aile fertlerine reçete ettirmeye çalıştığı  ve eczanelerden alıp kullandığı bildirilmiştir.

 Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Em.. BİL.... (T. C. No - 2087.....) isimli şahsın yeşil kırmızı reçeteli ilaçları suiistimal ettiği bildirilmiştir.

Niğde Altunhisar Devlet Hastanesi'nin Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu yazıda, hastane bünyesinde bulunan Aile Hekimlikleri birimine başvuru yapan Ce... ÖZ.... (T.C. No - 5520.....) , Fe...  ÖZ.....  (T.C. No - 5521....) , Em.. ÖZC.... (T.C. No - 5518.....) , Me.. ATA..  (T.C. No - 2886.....) , isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan Akineton ve Epixx isimli ilaçları yazdırmak istedikleri ancak doktorların ilaç suiistimali olduğu kanısı ile reçete etmedikleri bildirilmiştir.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu yazıda, Ha... HAM.... (T.C. No - 3147....) isimli hastanın "Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ve Karışık Psikoaktif Madde Kullanım Bozukluğu" tanılarıyla takip edildiği, ilgili şahsın randevusuz muayene ve Akineton, Diazem isimli ilaç taleplerinin temini için acil servisine başvurularda bulunduğunun tespit edildiğinden ilgili şahsın ilaçları suiistimal edebileceğinden konu hakkında dikkatli davranılması gerektiği bildirilmiştir.

 

 Kaybolan Reçeteler

İlimiz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Polikliniğinde kullanılan 686968, 107349, 107350, 107351, 107352 ve 107353 ser no'lu yeşil reçetelerin sehven kaybolduğu bildirilmiştir.

 İlimiz Tarsus İlçesi Beydeğirmeni ASM'de görevli Dr. Gü... AL....'ya zimmetli yeşil reçete koçanının 4/1'inin kayıp/çalıntı olduğu bildirilmiştir.

 Eskişehir İli Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli  Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Ah...  ÇER.....'ye zimmetli olan 08-KB 316601-316700 seri   nolu kırmızı reçete koçanından 08-KB 316687 seri no' sunun kayıp olduğu bildirilmiştir.

 Eczacılarımızın reçete karşılarken bu hususlara dikkat etmeleri gerektiğini bildirir,

 Bilgilerinize sunarız.

 

11 Ocak 2021 - Okunma Sayısı : 362