İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAÇ SUİİSTİMALİ, SAHTE REÇETELER, KAYBOLAN REÇETELER HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğü'nün tarafımıza göndermiş olduğu yazılarda;

İlaç Suiistimali

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Uğ..  EY.... (T. C. No 5242...) ve Ha.. UL.... (T. C. No 4410...)   isimli kişilerin  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Polikliniğinde tetkik ve tedaviye uygun olmayan şekilde yeşil reçeteli ilaç yazdırmak istedikleri bildirilmiştir.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Se.. BA... (T. C. No 4265....) adlı kişinin şizofreni tanısıyla sık sık Akineton ve Daizem Amp. yazdırmak için Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 86 no'lu aile hekimliğine sık sık gittiği, uyarılmasına rağmen başvurularına devam ettiği yönündeki hekim şikayetlerinin arttığı bildirilmiştir.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniv. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören Nu.. BA... isimli hastanın on yılı aşkın süredir düzensiz ve takipsiz olarak "Alprazolam, Lorazepam, Klonazepam gibi Benzodiazepin türevi ilaçları kötüye kullandığı, herhangi bir birimde yazdıramasa bile başka birimde yazdırarak ilacı temin ettiği, ilaç suiistimali olduğu bilgisi ailesinden alınan öyküyle de teyit edildiği bildirilmiştir.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesinde faaliyet gösteren Özel İrmet Hospital Hastanesi çalışanı Es.. MAH.... adlı kişinin  (T. C. No 2549....) Aldolan isimli ilacı suiistimal ettiği şüphesi oluştuğundan ilaç kullanımının kontrol altına alınması gerektiği bildirilmiştir.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Zonguldak İli Kilimli İlçesinde faaliyet gösteren Askeritepe ASM'nin tutanağı ile Ha... ELİ.... isimli hastanın kişinin  (T. C. No 1075....) daha önce kullandığı ancak devamına gerek olmadığı Xanax isimli ilacı yazdırmakta ısrar ettiğinden suiistimal kanaati  olduğu bildirilmiştir.

Sakarya  İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Sakarya İli Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'nin bildirimi ile hasta Se..  KA...'nın (T. C. No - 5365....) ilaç suiistimali yaptığı kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

Sakarya  İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Sakarya İli Yenikent Devlet Hastanesi acil servisine sol böbrek taşı tanısı öne sürerek ağrısının bulunduğunu belirterek başvuruda bulunan hasta Em.... TE....'nin (T. C. No 5743....) mevcut hastalığını kötüye kullanarak narkotik analjezik taleplerinin olduğunun tespit edildiğinden narkotik ilaç bağımlısı olabileceği kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

 Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İlk Yardım ve Acil Servisine tedavi olmak üzere başvuru yapan hasta Yu... CÖM.... (T.C. No 2303.....) farklı şikayetlerle opiad analjezi isteğinde bulunduğu bildirilmiştir.

 

Sahte Reçeteler

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Karaman Özel Tıp Merkezinde görev yapan Dr. Mu... MUT.... tarafından Ar... ERD....'a (T. C. No 4904....) yazıldığı görülen Neurotin reçetesinin , telefon numarası 054492....74 olan kişi tarafından alınmak istenen reçetenin sahte olduğu şüphesi oluştuğu bildirilmiştir.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda,Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanede görev yapan Op. Dr. Uy... KI...'ın bilgisi olmadan kaşe kullanılarak sahte imza ile reçete yazıldığı bildirilmiştir.  

          

Kaybolan Reçeteler

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Pursaklar Saray ASM'deki görevinden ayrılan Dr. Tay... GÜR....'a zimmetli olan 14-YB/0507673 seri numaralı yeşil reçetenin kayıt olduğu bildirilmiştir.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu yazıda, Gazi Üniv. Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Onkoloji Bilim Dalında görev yapmakta olan Dr. Be..  KU..  İN...'ye zimmetli 15 MA 223151 - 223175 seri numaralı mor reçeteler ile 15 YA 988801 - 988900 seri numaralı yeşil reçetenin sehven kaybolduğu bildirilmiştir.

Eczacılarımızın reçete karşılarken bu hususlara dikkat etmeleri gerektiğini bildirir,

Bilgilerinize sunarız.

 

16 Eylül 2021 - Okunma Sayısı : 346