"İMATİNİB" ETKİN MADDESİNİ İÇEREN "GLİVEC KAPSÜL" İSİMLİ İLACIN KULLANIMI HAKKINDA

T"İmatinib" etkin maddesini içeren "Glivec Kapsül" isimli ilacın kullanımı hususunda

.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006 tarih 585 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2005 tarih 057532 sayılı yazısı gereğince; Sağlık Bakanlığı ilgili bilimsel komisyonunun "İmatinib" etkin maddesini içeren "Glivec Kapsül" isimli ilacın kullanımı hususunda yazımız ekinde ayrıntıları belirtilen kararları aldığı bildirilmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2225