LAMİCTAL DC 25 MG, 50 MG, 100 MG, 200 MG, ÇÖZÜNÜR ÇİĞNEME TABLETİ İSİMLİ PREPARATLAR HAKKINDA

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Birliğimize gönderilen 12.10.2005 tarih 21049 sayılı yazı ile;

        Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Lamotrigine" etkin maddesini içeren "Lamictal DC 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, Çözünür Çiğneme Tableti" isimli preparatların özellikle depresif epizodların yoğun olduğu duygu durumu bozukluklarında, yeni atakların önlenmesinde profilaktik amaçla kullanım endikasyonunun uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bundan böyle yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere, belirtilen yeni endikasyonun değerlendirmeye alınması gerektiği bildirilmiştir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 18459