LEPONEX TABLET HAKKINDA

Bir eczacımızın başvurusu üzerine, TEB'den Leponex tab. Hakkında görüş sorulmuş olup ilgili cevabi yazıları aşağıdaki şekildedir.

LEPONEX İlgi yazınızda belirtilen LEPONEX Tablet isimli ilacın, hasta sağlığının güvenceye alınarak kullanılmasını temin amacıyla, ilacın ruhsat sahibi Novartis Ürünleri İlaç Sektörü tarafından, "LEPONEX İŞBİRLİGİ ANLAŞMASI" düzenlenmiştir.


Anılan ilaçla tedavi sırasında nadiren agranülositoz görülebildiği; agranülositoz erken teşhis edilip gerekli önlemler alınmadığı takdirde ölümcül olabildiği için; kan sayımı bulunmayan veya kan sayımı 4000 Imm altında olan hastalar tarafından Leponex Tablet kullanılmaması gerekmektedir.

Eczacı tarafından, ecza deposundan Leponex Tablet sipariş edilmesi halinde, eğer eczacının Novartis Firması ile mevcut "Leponex İşbirliği Anlaşması" yok ise, deponun eczacıyı firmanın LEX Hasta Takip Sistemi sorumlusuna yönlendirmesi gereklidir.

İlgi yazınızdan, bölgenizde faaliyet gösteren ecza depolarının konuyla ilgili olarak bilgi eksikliği olduğu anlaşılmaktadır. Konu, Birliğimiz tarafından Novartis Ürünleri İlaç Sektörü'ne yazılı olarak aktarılmış olup, depolara gerekli bilgilendirmenin yapılması, ilacın kontrolsüz satışına dair gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 3391