LİMİT DÜZENLEMESİ YAPILAN TEVZİ REÇETE TİPLERİ HAKKINDA

     Tevzi Komisyonumuzun 19.04.2021 tarihli değerlendirme toplantısı ve Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle limit değişikliği yapılan reçete tipleri ve bölgelerin sistem tanımlamaları gerçekleştirilmiştir. Artırım yapılan reçete tiplerinin limit kontrolleri Farmainbox şifreli alan üzerinden yapılabilir.

     Bilgilerinize sunarız.

22 Nisan 2021 - Okunma Sayısı : 896