MABTHERA 500 MG/50 ML IV INF. İÇİN SOL. İÇEREN FLAKON

3. SINIF GERİ ÇEKME

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 21.11.2005 tarih 057397 sayılı yazı ile, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik"e göre ve firmanın talebi üzerine aşağıda belirtilen preparata 3.Sınıf Geri Çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Üyelerimizin stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünleri, ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade etmesi gerekmektedir.


PREPARATIN ADI Mabthera 500 mg/50 ml IV Inf. İçin Sol. İçeren Flakon

(Roche Müstahzarları San. A.Ş.)

SERİ NO B2054-Mayıs 2005

GERİ ÇEKME SINIFI 3 (ecza depoları seviyesinde)

GERİ ÇEKME NEDENİ Ürünün alüminyum kapşonunun çok iyi sıkıştırılmamasından dolayı,

koruyucu kapağın çıkarılmasından sonra, alüminyum kapşon ve tıpanın bütün halinde çıkması

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2233