MABTHERA I.V. ENFÜZYON İÇİN SOL.İÇEREN FLAKON İSİMLİ İLACIN GERİ ÖEMESİ HAKKINDA

"Rituksimab" etkin maddesini içeren "Mabthera I.V. Enfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon" isimli ilacın geri ödeme ve kullanım koşulları ile ilgili
T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 18.01.2006 tarih 718 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2005 tarih 057922 sayılı yazısı gereğince; "Rituksimab" etkin maddesini içeren "Mabthera I.V. Enfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon" isimli ilacın geri ödeme ve kullanım koşulları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bilimsel Komisyonu'nun aşağıdaki kararları aldığı belirtilmektedir. Buna göre;

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) klasifikasyonuna göre;
*Foliküler lenfoma
*Diffüz Büyük Hücreli B-Lenfoma
*Mantle Hücreli Lenfoma tanısı olan hastalarda daha önce alınan bilimsel kararlar çerçevesinde Rituksimab reçete edilebilir.

Bu bağlamda; geri ödeme için sağlık kurulu raporlarında,
-Foliküler lenfoma
-Diffüz Büyük Hücreli B-Lenfoma
-Mantle Hücreli Lenfoma tanısının belirtilmesi;
-Hematoloji veya Onkoloji uzmanı tarafından reçete edilmesi
-Hastada bu histopatolojik tanıların patoloji raporuyla gösterilmesi (Patoloji raporunun sağlık kurulu raporuna eklenmesi
-Kemoterapi şeması ile birlikte verileceğinden sağlık kurulu raporunda ilgili kemoterapi şemasının belirtilmesi
-Hastalığın durumunun (nüks, rezistan, yeni tanı) belirtilmesi gerekmektedir.

Diğer lenfoproliferatif hastalıklarda Mabthera reçete edildiğinde Onaylı Endikasyon Dışı İlaç İstemi ile ilgili prosedür takip edilecektir. (Hasta, raporu, reçetesi, konuyla ilgili literatür ve doktoru tarafından doldurulmuş onaylı endikasyon dışı ilaç istem formu ile Sağlık Bakanlığı'na müracaat etmelidir.)

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2271