MEVSİMSEL GRİP AŞILARININ TEMİNİ HAKKINDA

Mevsimsel grip aşılarının, E-nabız önceliklendirilmesine göre reçete ile temini mümkün olup, SGK tarafından geri ödeme kapsamında bulunan ve bulunmayan mevsimsel grip aşılarıyla ilgili temin koşulları şu şekilde güncellenmiştir:

Risk grubuna sahip olan hastalar için; SGK tarafından ücretinin karşılanması için Vaxigrip Aşısının hasta adına Reçetem Sistemi üzerinden e-reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

Hasta tarafından ücretiyle temin edilmek istenirse, Vaxigrip, Influvac, Fluarix Aşıları, Reçetem Sistemi üzerinden herhangi bir işlem yapılmaksızın, hastanın kendisine düzenlenen reçetesi ile başvurması durumunda, hastanın TC. kimlik numarası sisteme kaydedilerek eczane otomasyon programı üzerinden ücreti karşılığında elden satışla temin edilebilecektir.

Depolarda bulunan ve E-nabız önceliklendirmesine göre verilebilecek grip aşılarının eczaneden çıkışı yapılırken kullanılan sistemin güncellemesinden kaynaklı olarak, ürün seri numarası ile ilgili sorun yaşayan eczaneler tarafından izlenebilecek işlem adımları şu şekildedir:


Sorunu gidermek için;

• QR kodu okuttuktan sonra sistem üzerinde seri numarasında manuel değişiklik yapılması veya,

• İlgili faturaya girip, karekodu kopyalayıp Medula sistemine eklenmesi

yeterlidir.

Bilgilerinize sunarız.

04 Kasım 2022 - Okunma Sayısı : 902