“ MUSKAZON TABLET” HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 03.05.2004 tarih 019060 sayılı yazısıyla, Sosyal Güvenlik Kurumlarınca reçete bedelleri ödenmeyecek imal ruhsatlı müstahzarlar listesinin 03.05.2004 tarihi itibariyle güncellendiğini ve "Muskazon Tablet" isimli ilacın listeden çıkarıldığını bildirilmiştir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 5530