Nexavar 200mg film kaplı tablet hk.

Nexavar 200mg film kaplı tablet hk.

İlgide kayıtlı yazımız ile Nexavar 200mg film kaplı tablet isimli müstahzarın 25.09.2008 tarihinde Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. tarafından ülkemizde ruhsat ve satış izni aldığı ve konunun ilgili firma tarafından 19.11.2008 tarihinde yazılı olarak Kuruma bildirildiği, ancak adı geçen firmanın halen Kurum Ödeme Komisyonu'na herhangi bir başvurusu olmadığından, Nexavar 200mg film kaplı tablet isimli ilacın reçete edilmesi halinde Kurum tarafından geri ödemesinin yapılmayacağı bildirilmişti.

Birliğimize, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı' ndan gelen 30.12.2008 tarih 1051784 sayılı yazı ile;

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti' nin söz konusu ilacın Ek-2/D listesine dahil edilmesine yönelik başvuru dosyasının 18.12.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği, dolayısıyla söz konusu tarihten itibaren Nexavar 200mg film kaplı tablet için SUT 2008 13.madde son paragrafında yer alan "Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaçların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; SUT eki EK-2/D Listesine giriş talebinden itibaren, "Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" gereği talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu reçeçtelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden standart kamu ıskontosu oram uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayamlarak ödemesi yapılacaktır. Bu ilaçlardan SUT eki EK-2 Listesi kapsamında olanlardan hasta katılım payı alınmaz." hükmü doğrultusunda işlem yapılacağı bildirilmiştir.

 

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 6142