NEXAVAR 200mg hk.

 

         Birliğimize T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel müdürlüğü fiyatlandırma Daire Başkanlığı2ndan gelen 03.12.2008 tarih 797199 sayılı yazı ile;

 

         Nexavar 200mg. Film kaplı tablet isimli müstahzarın 25.09.2008 tarihinde Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. tarafından ülkemizde ruhsat ve satış izni aldığı ve konunun ilgili firma tarafından 19.11.2008 tarihinde yazılı olarak Kuruma bildirildiği,

 

         SUT 2008 13.madde son paragrafında yer alan ?Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından  temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaçların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; SUT eki EK-2/D Listesine giriş talebinden itibaren ?Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge?  gereği talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu reçetelerin Sağlık Bakanlığı?nca onaylanması koşuluyla, Sağlık Bakanlığı?nca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden standart kamu iskontosu oranı uygulandıktan sonra kademeli eczane ıskontosu uygulanarak sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara dayanılarak ödemesi yapılacaktır. Bu ilaçlardan SUT Eki EK-2 Listesi kapsamında olanlardan hasta katılım payı alınmaz.?  Hükmü yer almasına rağmen, adı geçen firmanın halen Kurum Ödeme Komisyonu?na herhangi bir başvurusu olmadığından, Nexavar 200mg film kaplı tab. İsimli ilacın reçete edilmesi halinde Kurum tarafından geri ödemesinin yapılmayacağı bildirilmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 5181