ODAMIZIN 2020 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU 19.09.2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ.

 

Odamızın 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurulu 19.09.2020 tarihinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi Özgürlük Salonunda 91 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleşti.

Divan Başkanlığına Ecz.  M. İbrahim ÖZKOL, Başkan Yardımcılığına Ecz. Diler GÖKÇE, yazman üyeliklere Ecz. Ezgi ALBİSTAN ve Ecz. Mehmet İhsan GÜLER seçildi.

Oda Başkanı Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR'ın açılış konuşmasının ardından GEK Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Tarkan BİR, MEÜ. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmiye CANACANKATAN ve Akdeniz Belediye Başkanı Ecz. M. Mustafa GÜLTAK kürsü aldı.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Ecz. Volkan YILDIZ tarafından, Hesap Raporu Ecz. Murat YAVRUTÜRK tarafından ve Denetleme Kurulu Raporu Ecz. Rüya DEMİRHAN tarafından Genel Kurul'a sunuldu,

Mersin Eczacı Odası İktisadi İşletme Hesap ve Çalışma Raporları Ecz. Murat YAVRUTÜRK tarafından Genel Kurula sunuldu.

Gündemin Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetleme Raporunun görüşmesi maddesinde;  Ecz. Çağatay ÇAKAR kürsü aldı.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Hesap Raporları ayrı ayrı oylandı ve her iki raporda oy birliği ile ibra edildi.

Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Oda başkanı Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR kürsü alarak ibra için Hazirun'a teşekkür etti.

Gündemin "Temsilcilik Giderleri ve Tefriş Fonu" oluşturulması ile ilgili maddesinde divana verilen  200,00 TL ve 250,00 TL olan önergeler oylandı. Temsilcilik ve Tefriş Fonu  oy çokluğu ile bir önceki dönem olduğu gibi 200,00 TL olarak kabul edildi.

Genel Kurul Divan Başkanı Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL katılımları için meslektaşlarına teşekkürlerini iletti. Hep birlikte çalışarak geleceğe yön verileceğini söyleyerek Genel Kurulu sonlandırdı.

Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

 

21 Eylül 2020 - Okunma Sayısı : 319