ODAMIZIN 2022 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Odamızın 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu 16.09.2022 Cuma günü Limonluk Mh. 18. Cd. No:83/B Kat:3 (MESAP Binası)  Yenişehir / Mersin adresinde bulunan Oda binamızın toplantı salonunda 13.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Ancak yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.09.2022 Cumartesi günü Limonluk Mh. 18. Cd. No:83/B Kat: -1 (MESAP Binası)  Yenişehir / Mersin adresinde bulunan Oda binamızın konferans salonunda 13.00 – 18.00 saatleri arasında çoğunluğa bakılmaksızın, aşağıdaki gündemle Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.   

 

YÖNETİM KURULU ADINA
Ecz. Volkan YILDIZ
Genel Sekreter

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

     2022  Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantı Gündemi

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Saygı Duruşu
 3. Kura ile üç kişilik Tasnif Kurulu’nun belirlenmesi
 4. Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, İki Yazman)
 5. Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporlarının Genel Kurul’a sunulması
 6. Mersin Eczacı Odası İktisadi İşletme Hesap ve Çalışma Raporlarının Genel Kurula sunulması
 7. Denetleme Kurulu Raporu’nun Genel Kurul’a sunulması
 8. Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi
 9. Yönetim Kurulu Hesap ve Çalışma Raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 10. Denetleme Kurulu Raporunun ibra edilmesi
 11. Temsilcilik Giderleri ve Tefriş Fonu oluşturulması
 12. Tahmini Bütçenin sunulması ve onayı
 13. Dilek ve öneriler
 14. Kapanış

 

Not: Eczacı Odaları Genel Kurullarına mazereti nedeni ile katılamayan üyeler mazeretlerini Oda Genel Kurul toplantısının bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Oda Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilen üyeler, 6643 sayılı yasanın 8. maddesi gereği yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

 

22 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 726