ODAMIZIN 2023 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız;

Odamızın 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı;

Odamızın 2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu 22.09.2023 Cuma Günü Limonluk Mh. 18. Cd. No:83/A Kat: -1 (MESAP Binası) Yenişehir Mersin adresinde bulunan MESAP toplantı salonunda 13.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Ancak yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23.09.2023 Cumartesi günü   13.00 – 18.00 saatleri arasında çoğunluğa bakılmaksızın, yukarıda belirtilen adreste aşağıdaki gündemle Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Seçimler ve oy kullanımı ise 24.09.2023  Pazar günü  09.00 – 17.00 saatleri arasında Limonluk Mh. 18. Cd. No:83/A Kat:3 (MESAP Binası) Yenişehir Mersin adresinde bulunan Oda binamızın toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

     YÖNETİM  KURULU  ADINA 
Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR 
Başkan               

 

                                                                                         

      2023 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı Gündemi

 1.  Yoklama ve Açılış
 2. Saygı Duruşu
 3. Kura ile üç kişilik Tasnif Kurulu’nun belirlenmesi
 4. Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, İki Yazman)
 5. Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporlarının Genel Kurul’a sunulması
 6. Mersin Eczacı Odası İktisadi İşletme Hesap ve Çalışma Raporlarının Genel Kurul’a sunulması
 7. Denetleme Kurulu Raporu’nun Genel Kurul’a sunulması
 8. Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi
 9. Yönetim Kurulu Hesap ve Çalışma Raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 10. Denetleme Kurulu Raporunun ibra edilmesi
 11. Temsilcilik Giderleri ve Tefriş Fonu oluşturulması
 12. Tahmini Bütçenin sunulması ve onayı
 13. Dilek ve öneriler
 14. 24.09.2023 Pazar günü yapılacak Seçimlerde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve TEB Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedek üyeliği için aday olacakların belirlenmesi,

     15. Kapanış

 

            24.09.2023 SEÇİMLER ;

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve TEB Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedek üyelerinin seçimleri (09.00 – 17.00 saatleri arasında Oda binamızın toplantı salonunda yapılacaktır.)

            Not: Eczacı Odaları Genel Kurullarına mazereti nedeni ile katılamayan üyeler mazeretlerini Oda Genel Kurul toplantısının bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Oda Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilen üyeler, 6643 sayılı yasanın 8. maddesi gereği yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

29 Ağustos 2023 - Okunma Sayısı : 1364