REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA

        SGK Adana SSGM Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda,

     Covid 19 hastalığı nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kurum tarafından sağlık raporlarının süresi uzatılmış ve bu raporlara istinaden reçetesiz ilaç temin edilmesi uygulaması başlatılmıştı. SGK Adana SSGM Müdürlüğü tarafından yapılan reçete incelemeleri, denetimler ve şikayet başvurularının değerlendirilmesi sonucunda;  bazı eczaneler tarafından, sigortalıların kullanmadığı ilaçların talepleri olmadığı halde reçetesiz olarak sisteme kaydedildiği, ilaçların bir kısmının hasta evlerine  bırakıldığı, ilaçları talep etmediğini ifade eden sigortalılara ''bunlar raporlu ilaçlarınız almak zorundasınız'' benzeri ifadeler kullanıldığı hususlarının tespit edildiği, bu tespitler ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı, kamu kaynaklarının israfını ve olası mağduriyetleri önlemek üzere eczacılarımızın bu hususlara dikkat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

     Bilgilerinize sunarız.

           

08 Nisan 2021 - Okunma Sayısı : 932