"REMICADE 100 MG KONSANTRE IV INFÜZYON ÇÖZELTISI HAZIRLAMAK IÇIN LIYOFILIZE TOZ IÇEREN FLAKON" ADLI PREPARAT HAKKINDA;

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2004 tarih, 026756 sayılı yazısı gereğince;

Schering Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.S.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Infliksimab" etken maddesini içeren "Remicade 100 mg Konsantre IV Infüzyon Çözeltisi Hazırlamak İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon" adlı preparatin "Fistülizan crohn hastalığının idamesi" tedavisine ilişkin endikasyon ilavesinin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili komisyonlarınca uygun bulunduğu bildirilmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2297