SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile “Ek-3A Taban Ödeme Katsayıları Tablosu” ve “Ek-3B Taban Ödeme Katsayıları Tablosu İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimleri” yer alan eczacı katsayısı 0,5’ten 1,2’ye çıkarılmıştır.

Yönetmelik metni ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Yönetmelik metni için tıklayınız.

 

09 Kasım 2022 - Okunma Sayısı : 216