SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TIBBÎ İŞLEM VE UYGULAMALARI NEDENİYLE SORUŞTURULMASINA VE İDARECE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

15 Haziran 2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete’de, Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmelik metni ekte yer almakta olup; kapsam dahilinde, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan meslektaşlarımızın soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve işlemleri de yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Yönetmelik metni için tıklayınız.

15 Haziran 2022 - Okunma Sayısı : 383